Friluftsskolen – en god arena for rekruttering av nye speidere

I Norges speiderforbund har speidergrupper arrangert friluftsskoler siden 2016, og det har vært en stor suksess.

Benjamin A. Andersen, Medkila speidergruppe og roverrepresentant i Komite speiding:

Speideren har i mye større grad enn andre vennegjenger formet meg til den jeg er i dag. Jeg har utviklet evnen min til medfølelse og inkludering, og speideren har også formet humøret mitt.

Jeg har arrangert Friluftsskole i Harstad i fire år nå. Det er et bra og populært lavterskeltilbud, og du trenger ikke være den mest atletiske for å delta, sjøl om det er mye fysisk aktivitet. Mange av deltakerne hadde knapt vært utenfor gamingrommet, og dette ble en ny type mestring for dem. De samarbeidet i små grupper, og vi brukte speidermetoden. Ungene blomstret.

 

Morsom introduksjon til speiderfriluftslivet

Friluftsskolen er et åpent nasjonalt konsept, utviklet av Friluftsrådenes landsforbund og Turistforeningen DNT. Gjennom friluftsskolen får barn mellom 9-13 år en fin og morsom introduksjon til speiderfriluftslivet. Det blir mer og mer populært, og gjør at mange av deltakerne senere søker seg inn i speideren.

Friluftsskolen inneholder noen faste, obligatoriske temaer ferdsel i naturen, allemannsretten, innføring i kart og kompass og kunnskap om leirslagning. Ellers står arrangøren fritt til å velge aktiviteter.

 

Friluftsskolen er en god arena for rekruttering av nye speidere. I 2021 har vi hatt 14 arrangører med til sammen 22 friluftsskoler med ca 350 deltakere, hvor alle er potensielle nye speidere. Konseptet gjør at dere kan tilby verdens beste feriejobb til unge speidere, hvor de får mulighet til å bruke den kompetansen de har bygget opp innen ledelse, formidling og friluftsliv.

Målene våre for 2022 er å få flere friluftsskoler og ha fokus på de unge frivillige den kommende generasjonen av frivillige.

 

Nyoppstarta friluftsskoler har mulighet til å søke oppstartsstøtte og en oppstartspakke fra Friluftsrådenes landsforbund. Oppstartspakka består av bålpanne, lavvo, førstehjelpsutstyr mm. For å få med enda flere arrangører jobber vi hardt for å få til en enklere søknads- og rapporteringsprosess.

 

Nyttige datoer å merke seg:

  • 18. november 2021 

Tematreff for arrangører av friluftsskolen (digitalt)

Prosjektleder for Frivillighetens år, Abdi Said, blir med og forteller om frivillighetens år 2022 og hvordan det kan bringes frem gjennom friluftsskolene. Deretter blir det erfaringsutveksling om å ta vare på de unge frivillige.

Det vil også være rom for en åpen diskusjon med de temaene deltakerne ønsker å ta opp.

Til slutt viser vi fram et nytt skjema som skal forenkle søknadsprosessen til nye arrangører. 

 

  • 12. januar 2022 

Tematreff nye friluftsskoler (digitalt)

Vi holder tematreff for nye friluftsskoler onsdag 12. januar 2022. På tematreffet går vi gjennom søknadsprosessen, deler erfaringer fra gamle og nye friluftsskoler fra 2021 og besvarer de spørsmålene dere har. 

 

  • 15. februar 2022 

Frist for å sende inn søknad til årets friluftsskoler.

  • Publisert: 28.10.2021
  • Av: Lykke Juhler
  • Foto: Thomas I. Westad og Emilie Bøgelund

Del saken