Hvor skal landsleiren i 2021 være?

I 2013 var det landsleir i Stavanger, og i 2017 var Bodø stedet for forbundets største speidereventyr. Hvor skal vi være i 2021?

Arrangementet ligger tre og et halvt år fram i tid, og nå inviterer vi alle kretser og korps til å sende oss forslag til sted for neste landsleir. Det kan være et område i egen krets, eller et annet sted.

Forslag sendes til nsf@speiding.no. Fristen for å sende inn forslag er 15. juni i år.

I forslaget vil vi at dere sier noe om hvorfor akkurat dette stedet bør velges, hvilke kvaliteter og forhold det er som gjør at dere mener det egner seg godt. Vi ønsker oss en god beskrivelse av stedet, og legg gjerne ved et kartutsnitt som viser beliggenheten.

Kommuner invitert

Denne gangen går vi dessuten bredt ut og inviterer også alle norske kommuner til å søke om å bli vertskommune for den neste landsleiren vår! Kommunene v/rådmannen mottar invitasjonen denne uka, og har også frist til 15. juni i år for å melde sitt kandidatur. 

Å være vertsted for et så ambisiøst arrangement, krever både investeringer og et stort engasjement i kommunen, men kommunen får også veldig mye positivt igjen, og derfor kjenner vi oss sikre på at dette er en attraktiv mulighet for mange kommuner.

Er alle kommuner aktuelle som landsleirsted?

Det er nok ikke alle kommuner som ser på seg selv som en opplagt kandidat i denne sammenhengen. Invitasjonen de får inneholder en beskrivelse av behov og forventninger til leirplassen, området rundt, infrastruktur og lokalt samarbeid. Ikke alle kommunene oppfyller disse. Men vi ser på et slikt framstøt som en god mulighet for positiv synliggjøring av speidingen. I de kommunene hvor det ikke finnes en eller flere aktive speidergrupper, er en slik invitasjon en påminnelse om det unike tilbudet speideren er for barn, unge og voksne.

Speidersjefen og generalsekretæren, som er de som gir kommunene muligheten til å bli valgt som sted for neste landsleir, er også godt kjent med at et engasjement blant speiderne i kommunen er et viktig suksesskriterium for et så stort arrangement. 

Vi oppfordrer kretsene og korpsene til å ta kontakt med kommunen (eventuelt med flere kommuner) for samarbeid om en søknad om å få bli valgt som landsleirsted i 2021.

Nord2017-170701-leba-Daniel H. Widnes-4110.jpg

Veien videre

Når søknadsfristen er ute, vil Speiderstyret vurdere søkerne. I august og september blir det møter med aktuelle kandidater. Utvelgelsen av leirsted vil skje i oktober.

Se invitasjonen til samarbeid med kommuner for en beskrivelse av forventningene til leirstedet og andre viktige forhold. Vi har også laget en mal til tekst som kan brukes hvis dere i kretsen og/eller korpset ønsker å samarbeide med en kommune / flere kommuner om å levere en søknad. 

Har du spørsmål ta kontakt med leder for Kommunikasjon og marked ved forbundskontoret, Line Aas Mjøster.

  • Publisert: 27.02.2018
  • Av: Bendik Fjeldstad
  • Foto: CF Salicath, Daniel H. Widnes
  • Landsleir

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Camp Villmark
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen