Meny

Klimastreik: – Nå er det nok!

– Noen ganger sier voksne «Det er så bra at du bryr deg, at du er så engasjert.» Men det er ikke noe man ville sagt til en voksen, er det vel, spør Agnes Lægreid (13), leder i Barnas klimapanel.

I det siste har det skjedd noe med barn og unges stemmer i offentligheten. Særlig siden en svensk femtenåring begynte å streike for klimaet.

«Barn skal ses, men ikke høres!» Det sa voksne for mer enn hundre år siden. De fleste er vel enige om at barn har krav på å bli både sett og hørt, men ikke alle tar barn på alvor i diskusjoner om viktige temaer, som klimaet.

Det holder på å forandre seg. Greta Thunberg snakker med høy og tydelig stemme til politikerne, og de kan ikke unngå å høre på henne. Greta ble kjent da hun satt utenfor Riksdagen i Stockholm med plakaten «Skolstrejk för klimatet» for et halvt år siden. Det har inspirert barn og ungdommer mange steder i verden til å si klart og bestemt fra om hva de mener. Mange tusen har deltatt i skolestreiker for å få politikere til å tenke og handle annerledes for klimaet.

toppbilde.jpg

En av de norske ungdommene som er opptatt av å få fram unge meninger om temaet, er Agnes Granli Lægreid, Hun er 13 år og leder for Barnas Klimapanel, som består av jenter og gutter som er med i Miljøagentene. Hun bruker vanligvis andre metoder enn streik.

Hvordan ble du engasjert i Miljøagentene?

– Jeg har vært med siden andre klasse. Det var litt tilfeldig, egentlig, gjennom et slags kurs på SFO (skolefritidsordningen). Vi lærte om klimaproblemene, og da tenkte jeg at det var en viktig sak å engasjere seg i.

Er det en klimasak som engasjerer deg ekstra mye?

– Jeg er mest engasjert i det å engasjere seg! Det er viktig, og vi må fortelle om klimautfordringene på en måte som gjør at alle kan forstå hva det handler om og være med å påvirke det som skjer.

Hvorfor er du en av åtte i Barnas Klimapanel?

– Barnas Klimapanel taler klimaet og miljøets og naturens sak på vegne av alle barn i Norge som engasjerer seg. Vi skal sørge for at det de bidrar med av forslag, meninger og ideer blir presentert for politikere og andre beslutningstakere. De som er med i klimapanelet er valgt av medlemmene i Miljøagentene. Før ble de valgt på landsmøtet, men for 2019 ble valget gjennomført på nett, slik at alle kunne stemme, selv om de ikke var på landsmøtet. Jeg stilte til valg fordi det er en viktig jobb å formidle barns meninger. Og fordi det er gøy å være med!

agnes_kvadrat.jpg

Hvordan jobber Barnas Klimapanel?

– Alle som er med i Miljøagentene kan holde miljøagentforedrag for klassen sin eller for andre, der kan man oppfordre til å si sin mening om klima og miljø. Vi samler også inn innspill fra barn som kommer og besøker oss under Arendalsuka. Man kan også sende inn via nettsiden til Miljøagentene og under kampanjer. Det kommer inn flere hundre hvert år.

– Meningene samler vi og går gjennom. Vi sorterer dem i forskjellige temaer innenfor klima og miljø, og så skriver vi om de fem temaene, eller kategoriene, det er kommet inn flest innspill til. Vi samler alt i en rapport som vi presenterer for politikere og andre beslutningstakere. Da er vi med på å legge press på dem.

Hva er barna mest opptatt av?

– De yngste, de som går i 1.-4. klasse mest opptatt av søppel i havet og av dyrevelferd. De som går i 5.-7. klasse av klimaendringer og global oppvarming, og de eldste, de som går på ungdomsskolen, er opptatt av klimabistand og klimaflyktinger.

– Mange voksne tenker nok at flere av temaene, for eksempel klimabistand og klimaflyktninger, er vanskelige. Men det er mulig, og viktig, å formidle dem på en slik måte at man ikke trenger å ha studert for å skjønne hva det handler om. Alle skal kunne forstå det, fordi alle er en del av demokratiet.

Flere unge stemmer krever å bli tatt på alvor når politikere og andre ledere møtes for å diskutere og bli enige om klimabeslutninger. Merker du noe til dette?

– Flere og flere engasjerer seg. Vi føler fortsatt at vi ikke blir tatt helt på alvor, at vi ikke får de svarene vi vil ha, men de hører i alle fall på det vi har å si.

– Dessuten vrir voksne seg litt unna i diskusjoner. Noen ganger kan de si «Det er så bra at du bryr deg, at du er så engasjert.» Men det er ikke noe man ville sagt til en voksen, er det vel? Det er bra med ros, og jeg tror de ofte mener det, men jeg trenger ikke anerkjennelse fordi jeg stiller et viktig spørsmål. Da kjennes det som om den voksne opplever at han eller hun er viktigere enn barnet.

Og vi takler å høre at andre er uenige med oss. Si det som det er, da – si sannheten!

Opplever du at voksne er blitt bedre til å lytte til det barna har å si?

– Jeg vet egentlig ikke, de tenker kanskje på det rett etterpå at vi har snakket med dem, men så er det blåst bort. Vi som er barn har ikke så mange muligheter til å snakke med og nå fram til dem som bestemmer, eller til å påvirke på andre måter, for vi har jo ikke stemmerett ennå.

Hvorfor er barn og ungdommers meninger viktige?

– Fordi vi er framtiden!

Hva tenker du om at elever streiker for klimaet?

– Jeg tenker at det er bra hvis man vet hva man streiker for. Det er veldig mange på skolen min som er opptatt av det og snakker om det, men hvis man ikke vet hva det handler om, bør man være på skolen og ikke skulke.

Har du en oppfordring eller tips til speiderne når det gjelder å si fra om ting de er uenige i eller synes er urettferdige?

– Hvis du har en sak du brenner for, engasjer deg! Det gir både mestringsfølelse og glede og det påvirker andre til å engasjere seg. Det er noe jeg vil oppfordre alle til å gjøre.

 

Denne artikkelen er tidligere publisert i SPEIDEREN #2 2019.

Gessen-GretaThunberg.jpg

Greta Thunberg startet den global klimabevegelsen med "Skoltrejk för klimatet". Foto: Anders Hellberg

  • Publisert: 22.05.2019
  • Av: Kirvil Kaasa
  • Foto: Håkon Borg, Regine Skogmo Grøtte
  • Natur og miljø

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen