Lærte det i speideren!

Mye av det du lærer i speideren, får du god bruk for i andre sammenhenger, men å sette ord på hva og hvorfor, kan være en utfordring.

Du har hørt det før: Ledertreningen du får som speider, er verdifull også blant annet i arbeidslivet. To som har mye erfaring med dette, er Carsten Henrik Pihl (46) og Stian Seland (27).

Carsten Pihl 17404Foto CF Wesenberg.jpg

Carsten er tidligere speidersjef, og har blant annet erfaring som troppsleder, lagleder, kretsleder og leder for den norske kontingenten til World Scout Moot. Han har arbeidet flere år som redaksjonell leder i Dine Penger, og er i dag forbrukerrådgiver i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Speidingens formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet. Og lykkes vi, med andre ord speidingen, med det, vil det være en kjempefordel å være speider når man er i arbeidslivet, understreker han. – Jeg har, og har hatt, mye hjelp i speiderbakgrunnen i arbeidet mitt opp gjennom årene. Og det er minst like mye «vanlig speiding» som har hjulpet meg, som arbeidet sentralt i forbundet. Noen eksempler:

Å takle motgang og finne løsninger:
– Enten det renner vann inn i teltet, bålet slukker, eller du ikke finner frem på kompasskurs: I speideren får du garantert motgang, men du lærer å takle den. Etterhvert vet du at telt og sovepose kan tørkes, du får fyr på bålet igjen, og du finner alltids frem dit du skal. Å ha møtt mange ulike situasjoner – og taklet dem – er en kjempefordel i arbeidslivet. Man vet at problemer kan overvinnes.

Å snakke i forsamlinger:
– Uansett jobb og arbeidssted må man stort sett alltid snakke i forsamlinger i arbeidssammenheng, enten små eller store. I speideren får du trening i å snakke foran og opptre i forsamlinger fra du er småspeider, enten det er opptreden på leirbål, å holde en Scouts own, eller snakke på årsmøter. Det gjør en rustet til å ta ordet i forsamlinger, noe som er veldig nyttig. Det er ikke sikkert du liker å snakke foran mange mennesker, men du kan gjøre det.

Internasjonal erfaring:
– På jamboree, moot og på internasjonale seminarer og konferanser møter du mange ulike mennesker og kulturer. Det gir uvurderlig erfaring for arbeidslivet. Og man trenger ikke reise så langt. Det å oppleve at norsk og svensk prosjektarbeid skjer på helt ulike måter, er meget nyttig i arbeidslivet, der det ofte er arbeid på tvers av landegrensene.

Lede og ta ansvar:
– Speidere lærer å lede og å ta ansvar. Dette er to sider av samme sak, og veldig nyttig i arbeidslivet, enten du har en lederjobb, eller ikke. Det er alltid behov for en som kan «ta i et tak» og som tar ansvar der det trengs. Speidere kan det, og vi trener på det fra småspeiderdagene. 

Jobbe sammen med ukjente:
I speideren blir man ofte satt i patruljer sammen med folk man ikke kjenner, særlig når man kommer i roveralder. Det kan være i jamboreepatruljen, på roverleir, i komiteer, kretsstyrer og lignende. Å lære meg å samarbeide med ulike mennesker – som jeg noen ganger har mye til felles med, og andre ganger lite – har jeg hatt stor nytte av inn i arbeidslivet.

Lederutdanning:
– Forbundets lederopplæring, både grunntreningen og videregående kurs, er god. Ved å ta kursene som tilbys, får man erfaring som kan brukes både i speidersammenheng og i arbeidslivet. 

«Skjult» kompetanse en utfordring

– Utfordringen for oss speidere, er at mye av kunnskapen er «skjult". Det kan være vanskelig å få ikke-speidere til å skjønne hva man har lært, for eksempel under et jobbintervju. Dermed er det ikke alltid like lett å «slå i bordet» med speiderkunnskap. Jeg mener at Fjellederkurset vårt er noe av det ypperste innenfor lederopplæring. Men dét er det ikke sikkert at potensielle arbeidsgivere skjønner, eller tror på, for det er jo ikke kurs tatt på et universitet eller på et anerkjent institutt! 

– Men erfaringen min er at hvis du bruker kunnskapen fra speidingen i det daglige arbeidet, får du for det første mye morsommere arbeidsdager. Dernest får du ofte morsommere oppgaver. Det igjen gir mer ansvar, lederoppgaver, og kan også resultere i høyere lønn, minner Carsten om. 

Stian_Seland Foto Niklas Lello, LNU.jpg

Ung, men med mye erfaring

Stian Seland er nesten 20 år yngre enn Carsten, og dermed så vidt over roveralder. Han har langt bredere og variert arbeidserfaring enn mange andre på samme alder. Siden han jobbet i kommunikasjonsetaten på landsleiren i 2005, bare 15 år gammel, har han hatt flere ulike verv og oppgaver i speideren, men har også rukket å jobbe med mye forskjellig utenfor NSF. – Jeg har hatt flere stillinger knyttet til organisasjon, kommunikasjon og prosjekt på rusfeltet, jeg har jobbet som produksjonsarbeider i Posten, har vært nettutvikler i Miljøagentene, informasjonskonsulent i Naturvernforbundet og arbeidende styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), oppsummerer han kort.

– Den frivillige erfaringen, særlig fra speideren, er grunnen til at jeg har fått alle jobbene jeg har hatt. Som speider lærer du ledelse i praksis, det er en erfaring som er nyttig enten du skal arbeide som leder, eller for eksempel ha ansvar for et prosjekt, påpeker Stian.

Å møte Stian i et jobbintervju, kan være en fordel for den som har speiderbakgrunn:

– Som arbeidsgiver har jeg lest mange jobbsøknader og CVer. Jeg biter meg alltid merke i om en jobbsøker har erfaring fra en frivillig organisasjon. Utdanning og arbeidserfaring er viktig, men som aktiv i en frivillig organisasjon viser du engasjement og et ønske om å bidra til noe større enn deg selv. Det mener jeg alle arbeidsgivere burde sette pris på, understreker han. – Husk på at alle arbeidsplasser og foretak er organisasjoner på sin måte. Erfaring fra en frivillig organisasjon gir deg verdifull kompetanse når det kommer til prosesser og styring.

Speiderslips 2 Foto Marius Olsen.pngSkal du å fram det du har lært. erfart og hatt ansvar for i speideren på et jobbintervju, holder det ikke med et speiderinspirert slips!

Speiding på CVen

Det å være speider, hører hjemme på CVen din og i jobbsøknaden. Men hvordan få det fram på en smart måte?

Å skille seg positivt ut i en jobbsøkersammenheng, er avgjørende for om du får mulighet til å presentere deg nærmere i et jobbintervju, og, deretter, om du får jobben. Mange forbinder det å være speider med begreper som selvstendig og samfunnsengasjert. Speideren er både kjent av de fleste og har et godt omdømme. Har du vært speiderleder, viser det dessuten at du har initiativ og at folk har tillit til deg. Kan du beskrive dette på en god måte, er det med på å løfte en bra søknad.

Men å skrive speiderleder, er bare begynnelsen, og dessuten kan du ha gjort mye annet i speideren som du bør trekke fram. Stian Seland minner om at det er viktig å skrive slik at også den som ikke kjenner speideren så godt, forstår hva det handler om: – Det lett å bruke det stammespråket du er vant til, men det er ikke gitt at det er en speider som skal vurdere jobbsøknaden din.

Bruk tid på å sette de riktige ordene på det når du skriver søknaden og setter opp en CV. Det er vel anvendt tid, og dessuten blir du mer bevisst på hva du har lært og erfart i speideren. Det er refleksjoner du kan få god bruk for både på et jobbintervju og i andre sammenhenger. Sannsynligvis har du mer å spille på enn du tror. Carsten og Stian setter ord på mye av det i artikkelen på forrige side. Nå skal du få enda et tips til hvordan du kan gå fram.

Verdsett kompetansen din!
For noen år siden utviklet franske rovere et verktøy til egenevaluering av det du har gjort som speider. Det er senere er blitt oversatt til bl.a. svensk og dansk. På engelsk har det fått tittelen «Empower yourself!». Nylig har vi fått det oversatt til norsk, og vi kaller vi det «Verdsett kompetansen din!».

Kort beskrevet handler det om å bli mer bevisst på hvilke ferdigheter, egenskaper og erfaringer du har tilegnet deg, eller videreutviklet, gjennom speideraktiviteter, samt å «oversette» det til begreper du kan bruke når du skal presentere deg for en mulig arbeidsgiver. Enten du søker ekstrajobb ved siden av skole eller studier, eller du er i ferd med å skaffe deg din første fulltidsjobb.

En av fordelene med speideren i en slik sammenheng, er at du kan ha mye erfaring og ha fått stort ansvar, selv om du er ung. Slik har du et fortrinn framfor mange andre. Nå gjelder det å framheve det!

«Verdsett kompetansen din!» hjelper deg med å sortere ferdighetene og erfaringen din og sette ord på det, samt identifisere hva du allerede mestrer godt og hva du kan bli enda bedre til.

Verktøyet består av 50 påstander som beskriver ulike former for kompetanse. Disse er sortert i fem kategorier:

 • Organisatoriske evner
 • Ansvarlighet, initiativ og analytiske ferdigheter
 • Samarbeidsevner
 • Interkulturell kompetanse
 • Tekniske og kunstneriske evner

Jeg kan …, jeg er …
Eksempel: Hvis du har hatt hovedansvaret for et arrangement i speidergruppa, som speidingens dag, kan det følgende beskrive kompetansen din knyttet til dette:

Jeg kan:

 • sette meg mål for et prosjekt, planlegge programmet, lage en tidsplan og holde tidsfristene,
 • planlegge behovet for menneskelige ressurser, utstyr og mat,
 • delegere og fordele oppgaver blant de andre i gruppa, ut fra deres ønsker og evner,
 • organisere og lede aktiviteter for barn, unge og voksne.

Jeg er:

 • bevisst på ansvaret mitt som prosjektleder og evner å motivere andre til å oppnå resultater,
 • i stand til å vurdere risikofaktorer i forkant og revurdere og endre planene ved behov,
 • vant til å snakke foran forsamlinger, og kommuniserer godt med ulike aldergrupper.

«Oversetter» du dette til jobbsøkerspråk, betyr det blant annet at du har erfaring fra prosjektledelse og kommunikasjonsarbeid, at du er ansvarsbevisst og evner å tenke analytisk.

Bruk verktøyet alene, eller sammen med andre. Sett av tid til å gå gjennom alle påstandene, tenk på hva du har gjort i speidersammenheng, og noter underveis. Kanskje hjelper det deg også til å bli mer bevisst på hva du liker å jobbe med!

Har du spørsmål eller kommentarer til verktøyet, ta kontakt med forbundskontoret.

 • Publisert: 05.12.2017
 • Av: Kirvil Kaasa
 • Foto: Tove Arntzen, CF Wesenbeg, Niklas Lello og Marius Olesen.
 • Ledelse

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Camp Villmark
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen