Landsleirkonsulent

Sommeren 2021 skal vi arrangere landsleir i helt nye Indre Østfold kommune. 10.000 speidere fra inn- og utland skal bygge sitt eget samfunn på jordene ved Korsgård i Askim. Speiderlandsleiren 2021 er Norges speiderforbunds viktigste prosjekt i perioden 2019 - 2021. Arrangementet planlegges og gjennomføres ved hjelp av frivillige. Vårt hovedkontor er sekretariat for prosjektet, og styrker nå bemanningen med en prosjektkonsulent.

Vi søker derfor nå etter en prosjektkonsulent for Landsleir 2021.

Speiderlandsleiren 2021 er Norges speiderforbunds viktigste prosjekt i perioden 2019 - 2021. Leiren er organisert som et prosjekt med et eget styre som ledes av landsleirsjefen. Prosjektkonsulenten vil være administrativ støtte for prosjektorganisasjonen, og rapporterer til generalsekretær.

Prosjektkonsulentens viktigste rolle er å bidra til å ha oversikt over hele planprosessen og fungere som prosjektets koordinator og pådriver ved behov.

Vi søker en person som har følgende egenskaper/kvalifikasjoner:

  • Dokumentert erfaring fra planlegging og ledelse av større arrangementer/prosjekter. Speidererfaring og tidligere landsleirerfaring er ønskelig.

  • Evne til å arbeide målrettet og systematisk, og holde oversikten i komplekse prosjekter med stramme frister.

  • Erfaring med prosjektregnskap og økonomistyring.

  • God muntlig og skriftlig formuleringsevne – både på norsk og engelsk.

  • Gode samarbeidsegenskaper og evne til å inspirere andre.

Stillingen er et heltidsengasjement frem til utgangen av 2021. Tiltredelse snarest. Arbeidssted er ved Forbundskontoret i Oslo, og leirsted i Askim. Fleksibel arbeidstid. En del reisevirksomhet, samt kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Lønn etter avtale.

Kontaktpersoner: Generalsekretær Knut Harald Ulland, telefon 951 52 835.

Søknad med CV sendes Norges speiderforbund soknad@speiding.no, innen 9.12.2018.

  • Publisert: 21.11.2018
  • Av: Line Aas Mjøster
  • Foto: Daniel H. Widnes

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen