Meny

Marin forsøpling: Bli med på en effektiv dugnad for miljøet!

Når tusenvis av speidere over hele landet tar i et tak mot marin forsøpling, gir det synlige resultater.

For speidere er det viktig å kunne se resultater av samfunnsnyttig innsats. Det gir mestringsfølelse og motivasjon til å fortsette å ta ansvar for verden rundt oss.

En aktivitet som gir synlig resultat, og som de aller fleste kan være med på, er rydding av avfall på strender og ved vassdrag. Dessuten er det en effektiv måte å redusere og forebygge marin forsøpling på, ifølge norske forskere.

Del av sommerens leirprogram
Programmet for Agenda 2021 tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, og aktiviteter knyttet til å bekjempe marin forsøpling er en del av dette.

Ambisjonene for engasjementet gjennom sommeren og høsten er store! Med over
7 000 speidere og speiderledere på leir rundt omkring i landet har vi en super mulighet til å organisere en landsomfattende ryddeaksjon. Samtidig gir vi speiderne opplæring i forebygging av marin forsøpling.

Helt konkret handler det om at speiderne tar ansvar for å rydde et strandområde eller et vassdrag der de er på leir i sommer. Er det ikke mulig å gjøre det under selve leiren, kan gruppene velge seg et forsøplet vassdrag eller et strandområde i nærheten og rydde det på et annet tidspunkt, for eksempel i løpet av høsten.

Eget aktivitetsopplegg tilgjengelig
Det er laget et aktivitetsopplegg i forbindelse med prosjektet. Det gir speiderne kunnskap om årsakene til marin forsøpling og om hvordan vi kan forebygge den. Aktivitetene finnes i Speiderbasen og i programheftet til Agenda 2021. Det er også laget en egen forhåndsoppgave til landsleirsommeren. Den hjelper gruppene å forberede ryddeaksjonene.

Speidergruppene kan få økonomisk støtte, råd om HMS og spesielle hensyn, samt hjelp i planleggingen fra sentralt hold. Det kan handle om hjelp med å finne et egnet område som skal ryddes, eller med å registrere innsamlet søppel.

Hvor mye klarer vi å registrere?
På ryddenorge.no er det enkelt å finne aktuelle områder på egenhånd. Det er også der gruppene skal registrere resultatene fra ryddeaksjonene. Kanskje gir det mersmak og inspirerer enda flere til å rydde hvert år, for eksempel “adoptere” et område i nærmiljøet? Registrer deres ryddeaksjon på ryddenorge.no selv, eller ta kontakt med Abdi Said (abdi.said@speiding.no) på forbundskontoret, så vil vi hjelpe til med registrering.

Havbraatt og Slagplan er med!
Både på speiderskuta Havbraatt og på roverleiren Slagplan på Tredalen blir det tilbud om aktiviteter knyttet til marin forsøpling-temaet i sommer. Roverleirdeltakerne vil også delta i oppryddingen i Hvaler-området.

Hvem kan delta?
Alle speidergrupper og -kretser kan delta, uavhengig av sommerens leirplaner. Ryddeaksjonene kan også gjennomføres på høsten. Norges speiderforbund har søkt om og fått midler til prosjektet fra Miljødirektoratet. Det er viktig at grupper og kretser som ønsker seg nasjonal støtte til gjennomføringen av ryddeaksjonene melder sin interesse snarest. Skjema for å melde interesse finner dere her.
 

Artikkelen er hentet fra medlemsbladet SPEIDEREN nr. 2/2021.

  • Publisert: 06.05.2021
  • Av: Ksenia Sazonova
  • Foto: Tone Falkenhaug

Del saken