Når vi snakker om speiding …

Hva er Norges speiderforbunds kommunikasjonsstrategi? Og hva har den med deg å gjøre?

Enten du er speider, rover, flokkleder, troppsassistent, ledertrener, kretsstyremedlem, eller er aktiv i speideren på en annen måte, kommuniserer du speiding i mange ulike sammenhenger. Det kan for eksempel være når du snakker med venner eller kolleger, med en lokalpolitiker eller en journalist, på et foreldremøte eller på en rekrutteringsdag. 


Gøy å snakke om noe som er gøy! En journalist fra NRK Super intervjuer speidere på NM i speiding 2022. Foto: Katinka Rosbach.

Hva vi snakker om når vi snakker om speiding
Det er lett å snakke om noe en er engasjert i, men likevel er det ofte lurt å sortere litt blant alt en har lyst til å fortelle til andre om verdens fineste aktivitet for barn og ungdom! Du vil for eksempel automatisk velge ulike måter å formidle på, avhengig av om du vil overbevise en åtteåring eller kommunedirektøren, men “grunnfortellingen”, eller den røde tråden, skal likevel være den samme. 

Vil du ha et mer bevisst forhold til hva du formidler, hvordan og til hvem, kan det være nyttig å kjenne til forbundets kommunikasjonsstrategi. Den gir støtte og inspirasjon for alle ledd i organisasjonen når vi skal kommunisere speiding ut til andre. Strategien hjelper oss også å formidle på måter som engasjerer speiderne og bygger intern stolthet. Den tar utgangspunkt i Norges speiderforbunds visjon, strategi og verdier.

Hva er en strategi?
En strategi er, veldig kort forklart, en overordnet plan og gjennomføringen av den for å nå et bestemt mål. Når vi kommuniserer vil vi alltid oppnå noe, og kommunikasjonsstrategien vår skal være en god støtte for å nå målene vi har satt oss.   

Både muntlig framstilling, tekst, bilder, film, symboler, arrangementer og annet som gir andre et inntrykk av hvem vi er, hva vi står for og hvorfor vi er relevante inngår i planen for hvordan vi formidler speiding.

Vi bruker praktisk talt alle måter å kommunisere speiding på, og mange dyktige kommunikasjonsspeidere jobber med formidling fra arrangementene våre. Foto: Janne Fongen.


Det er opp til deg hvor mye du vil bruke innholdet i strategien, men allerede ved å gjøre deg bare litt kjent med den, kan du plukke opp nyttige tips til å velge ut gode bilder og få forslag til helt korte tekster om speiding tilpasset ulike målgrupper.


Under er utdrag fra kommunikasjonsstrategien, med noen kommentarer til strategien i kursiv: 

Når du leser det følgende, prøv å finne eksempler på hvordan du selv kan bruke dette.

 

DAGENS SPEIDERE (Hvem vi er)

Vi skaper aktive samfunnsborgere og engasjerte medmennesker.

Denne setningen forklarer formålet vårt på kortest mulig måte, og med få og enkle begreper.
 

 • For alle

Lav terskel for deltakelse.

Speiderne skaper solid samhold og varige vennskap.

 

 • Stort nettverk

Dedikerte frivillige.

Rundt 350 lokale speidergrupper over hele landet.

50 millioner speidere internasjonalt.

 

 • Vi kan friluftsliv

Troverdige på kompetanse om friluftsliv og ferdsel i naturen.

Godt kjent.

Høy kjennskap blant folk flest.

 

 • Vi bidrar til helhetlig utvikling

Vi lærer barn og unge å finne egne løsninger, ta ansvar og å lede seg selv og andre.


Foto: Tone Falkenhaug.

MERKEKJERNE (Hva vi står for.)

Vår visjon

I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for barn og unge som vil ut i naturen og i verden.

Formålsparagrafen – hvorfor vi finnes
Norges speiderforbund utvikler mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven.

Hvilke ord representerer oss?
Vennskap – Mestring – Friluftsliv - Samarbeid

Hva dette betyr for kommunikasjonen vår:

RØD TRÅD

Grunnfortellingen – den røde tråden
Med rød tråd mener vi grunnfortellingen Norges speiderforbund skal formidle i alle kanaler. Den skal ligge til grunn for all kommunikasjon. Men den skal være fleksibel, tilpasset hvem vi snakker til og hva vi sier.

Den røde tråden kan tolkes og viderefortelles med ulike virkemidler. Den skal kunne fungere på tvers av alle kanaler.

En rød tråd gir oss også mulighet til å snakke om saker som ikke nødvendigvis hører til merkevaren vår, men som er knyttet opp til grunnfortellingen og dermed relevant.

Rød tråd for Norges speiderforbund:
Vi skal fortelle sanne eventyr om barn og unge som mestrer omverdenen gjennom egne erfaringer, vennskap og samarbeid.


Foto: Håkon Kristoffersen.

PRINSIPPER FOR KOMMUNIKASJONEN

= Måten vi “snakker” på:

 • Vår kommunikasjon skal gjenspeile måten vi ønsker å bli oppfattet på. Det er først og fremst målgruppa barn og unge vi snakker til og på vegne av.
 • Vi skal framstå som unge og energiske.
 • Som speidere er vi opptatt av samarbeid og fellesskapet.
 • Vi legger til rette for dialog.
 • Vi ønsker å framstå som tilgjengelige og inkluderende.
 • Vi vektlegger åpenhet.
 • Speiderne bidrar til helhetlig utvikling og lærer barn og unge å ta ansvar.
 • Vår kommunikasjon skal alltid være redelig.


Foto: Abdi Said.

Hvordan skal vi fortelle om speiding?

 • Vi skal snakke enkelt og muntlig, bruke positive ord og korte budskap. 
 • Vi skal være proaktive og invitere til dialog og engasjement, og følge opp om vi spør om hva folk tenker og mener. 
 • Vi skal heie på hverandre!
 • Vi skal unngå internt “stammespråk” når vi snakker med folk utenfor speideren, eller til dem som er nye i organisasjonen. 
 • Vi skal fremstå som ansvarsbevisste når det gjelder bærekraft, miljø og klima. Norges speiderforbund er en samfunnsbevisst organisasjon. Vi er partipolitisk uavhengig, men er gjerne engasjert i samfunnsdebatten.

Hva er speiding? Eksempler på korte tekster om speiding beregnet på ulike målgrupper:

Barn i småspeideralder (under 10 år):
Å være speider er gøy! Vi leker masse, både inne og ute, og har det moro på turer sammen med gode venner. Vi lærer å tenne bål, kjenne igjen dyrespor, spikke en seljefløyte, padle kano og mye mer. Bli med oss, du også! 

Foreldrene deres:
Å være speider er gøy! Vi leker masse og er mye ute, det er jo der eventyrene er! Sammen med andre barn og voksne får speiderne utforske naturen, lære seg ferdigheter for et aktivt friluftsliv, å samarbeide om oppgaver med gode venner og mye mer. I speideren er det rom for å utvikle hele mennesket! 

For å rekruttere ledere blant foreldrene:
Speiding er spennende, morsomt og meningsfylt for hele familien. Mange foreldre er med som speiderledere eller bidrar på andre måter. Kombiner barnas aktivitet med din egen fritid og få gode opplevelser og nye venner i speideren, du også! 

Nysgjerrig på mer? Du finner hele kommunikasjonsstrategien i tekst og bilder her

 

 • Publisert: 04.08.2022
 • Av: Kirvil Kaasa
 • Foto: Håkon Kristoffersen

Del saken