Nei til økt kvotering av speidere og rovere

Speiderstyret innstilling var å vedta forslaget om økt andel unge på kretsting, men Speidertinget var uenig. Også representantene fra Speider- og Roverforum.

En av sakene Speidertinget har behandlet i dag, er om andelen representanter under 25 år på kretsting bør økes fra minst ⅓ til minst halvparten. Sør-Trøndelag krets fremmet dette som forslag til Speidertinget 2018. Kretsen begrunnet forslaget med at NSF er en barne- og ungdomsorganisasjon, og at kretsen ønsker en jevnere aldersfordeling for å styrke demokratiet og reell påvirkningskraft fra speidere og rovere.

Dette var en av sakene som Speiderforum og Roverforum diskuterte grundig i Stavanger i oktober, men resultatene begge steder var et klart nei til en slik økning. Speiderne og roverne er positive til at unge medlemmer skal ha reell påvirkningskraft og økt medbestemmelse, og synes intensjonen er god, men mener at det er bedre måter å styrke speiderdemokratiet på og deltakelsen blant unge.

Flere unge representanter på neste speiderting
Én måte, er å øke antall representanter fra Speiderforum og Roverforum på Speidertinget, og dette forslaget fra Sør-Trøndelag krets ble vedtatt, slik at det fra neste speiderting vil være fem representanter fra Speiderforum og fem fra Roverforum, mot to fra hvert i dag.

  • Publisert: 03.11.2018
  • Av: Kirvil Kaasa
  • Foto: Hanne Kristine Lybekk

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen