<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Nordisk speidersamarbeid

Denne helgen har det vært møte i Nordisk speiderkomité (NSK) for IC-ene (de internasjonale representantene) og speidersjefmøte på Island.

Norges speiderforbund har gjennom Speiderne i Norge, tidligere Spf, et godt og tett samarbeid med speiderforbundene i de nordiske landene. Samarbeidet har foregått i mange år. Det handler om både erfaringsutveksling og om å samarbeide om internasjonal speiderpolitikk opp mot verdensspeiderorganisasjonenes årsmøter, kalt konferanser. Denne helgen har det vært møte i Nordisk speiderkomité (NSK) for IC-ene (de internasjonale representantene) og speidersjefmøte. Samarbeidet foregår på både skandinavisk og engelsk.

IC-møte om internasjonalt samarbeid og politikk

NSK-møtet har hatt hovedfokus på erfaringer fra europakonferansen i sommer og på samarbeid om saker frem mot verdenskonferansene de neste to årene. Norden har ofte liknende meninger og syn på saker på internasjonal speiderpolitikk. Det er fordi vi driver speiding på nokså lik måte og har ganske lik kultur i de nordiske landene. I løpet av helgen ble det også snakket om og hvordan Norden skal samarbeide i deltakelsen på verdensspeiderleiren i Sør-Korea i 2023. Alle de nordiske landene er veldig fornøyde med at Norge skal arrangere Roverway i 2024 og er klare for å sende delegasjoner og bidra til prosjektet.
 

Norden har representanter i både verdenskomiteene og europakomiteene til begge verdensforbundene. På møtet ble det gitt en oppdatering fra dem om speiderarbeidet på europa- og verdensplan. Vi lærte blant annet at Afrika-regionen i WAGGGS nå har fokus på å løfte frem flere unge delegater med kvotering. Dette er et viktig skritt for den regionen mot mer ungt lederskap og fremming av unge kvinner. Vi fikk også høre at temaet for Tenkedagen neste år er en fredfull verden og hvordan klimaendringene påvirker freden.
 

Vi diskuterte og koordinerte de nordiske arrangementene i årene fremover. I regi av det nordiske samarbeidet kan man være med på disse arrangementene: 

Ung i Norden

 • For rovere og ledere 16–21 år
 • Unge speidere i Norden skal gjennom å møtes bli inspirert og motivert for å skape endring. Erfaringer rundt ledelse, prosjekter og  involvering deles i en Nordisk ramme. Dette er et fint første møte med internasjonal speiding. Les mer her.
 • Ung i Norden arrangeres i Sverige 18.–20. november 2022. Utlysning finner du her

Go Global

 • For rovere og ledere 18–30 år
 • Go Global er et steg videre fra Ung i Norden i den internasjonale speiderpolitiske verden. Kjennskapen til de internasjonale organisasjonene skal økes, og erfaringer rundt internasjonal speiding deles. 
 • Go Global arrangeres i Finland 28.–30. oktober 2022. Utlysning finner du her

Funksjonsbaserte nettverksmøter

 • For speidere og ansatte med sentrale verv og stillinger
 • En samling (ofte digital) hvor de som arbeider med like temaer og verv, i de nordiske landene, kan dele og diskutere utfordringer, erfaringer og hva man er gode på.
 • Arrangeres i Norge 11. september 2022. 

Nordic Adventure Race

 • For vandrere og rovere under 18 år
 • Aktivitetsløp som utfordrer speiderkunnskapene. Deltakerne deles inn i blandede patruljer. Dette er et godt første møte med internasjonal speiding og å bli kjent med andre kulturer.
 • Nordic Adventure Race arrangeres i Danmark i 2024.

Nordisk Trekløver-Gilwell

 • For ledere som har gjennomført ledertrening i eget land og som ønsker å gjennomføre Trekløver-Gilwell i en nordisk kontekst.
 • Trekløver-Gilwell er fortsettelsen av din lederutvikling når du har tatt grunntreningen og vært speiderleder i noen år. Kurset gir deg mulighet til å bli bedre kjent med deg selv som person og som speiderleder. På nordisk Trekløver-Gilwell-kurs får du gjøre dette i en nordisk ramme, sammen med speiderledere fra hele Norden.
 • Nordisk Trekløver-Gilwell blir arrangert i Sverige, sannsynligvis i 2024.
   

Speidersjefer og visespeidersjefer med fokus på nasjonal speiding

Helgens speidersjefmøte hadde fokus på erfaringsutveksling for nasjonal speiding, hvordan vi driver speiderforbundene våre og samarbeidet mellom de nasjonale speiderforbundene. De nordiske landene har litt forskjellig oppbygging av sine nasjonale organisasjoner og hvordan de er organisert i forbund og korps, men mye kan relateres til hvordan vi driver våre forbund og vårt samarbeid nasjonalt. Det var spesielt interessant å høre om erfaringene fra Danmark. De har en lignende overbygning som oss, de arrangerer Spejdernes Lejr gjennom sin paraplyorganisasjon «Spejderne».
 

Vi delte også erfaringer knyttet til løsninger på økonomi som barriere for deltakelse i speideren i de forskjellige landene. Island har et fritidskort for alle. Forslaget om et fritidskort for barn og unge i Norge var basert på dette. Island mener fritidskortet ikke har gitt økt deltakelse i speideren. I Norge ble dette prosjektet skrinlagt i fjor av den nye regjeringen og erstattet med litt forskjellige, behovsprøvde ordninger. Danmark har et behovsprøvd fritidskort som de mener etter hensikten har fungert godt, og som har økt deltakelsen. Vi tar med oss disse erfaringene når vi gir våre innspill inn mot LNU og Frivillighet Norge om økonomi og vekst i speideren.
 

Det er generøs enighet om å dele program og opplegg mellom landene og se til hverandres prosjekter. Det var interessant å høre erfaringer fra Finlands og Danmarks arbeid for å rekruttere og ivareta nye ledere. Vi har jobbet med forskjellige modeller for dette i NSF. Samarbeidet vårt med svenskene om utvikling av medlemssystemet er eksempel på en god delekultur.
 

Vi utvekslet erfaringer med medlemsutvikling etter korona. Alle landene har opplevd en svak nedgang under pandemien. I de øvrige nordiske landene har medlemstallene tatt seg opp igjen, og totalt snakker vi om en økning de siste fire årene. Men i Norge har vi fremdeles en litt flatere og svakt nedadgående kurve. Vi er spente på tallene for 2022 for å se hvordan vi har reist oss.
 

Finland og Sverige, som også har hatt sine landsleire i år, delte sine ferske leirerfaringer. Vår norske speiderlandsleir i 2025 kolliderer ikke med landsleir i de andre nordiske landene, så vi satser på mange deltakere fra nabolandene våre!

Alt i alt en bra helg med gode samtaler og møter om nordisk speidersamarbeid!

Delegasjonen til nordisk møte på Island besto av Ane Nørstebø Laache (IC WAGGGS, Norges speiderforbund), Siren Therese Klausen (viselandssjef i KFUK-KFUM-speiderne), Birdy Heneide (visespeidersjef i Norges speiderforbund) og Alfred Mestad Rønnestad (IC WOSM, KFUK-KFUM-speiderne).

Vi besøkte speidermuseet på speidersenteret ved Ulfjótsvatn og fant både bilder fra verdensspeiderleiren på Lillehammer i 1975 og film fra islandske speidere på landsleir i Bodø i 1964.

 • Publisert: 06.09.2022
 • Av: Den norske delegasjonen
 • Foto: Birgitte Heneide

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling
Tufte Wear