Meny

– Norge bidrar for lite i verdens største dugnad

Pressemelding jan. 2021 - Høringsinnspill til regjeringens plan for implementering av bærekraftsmålene.

Annerledesåret 2020 er akkurat forbi, og vi har bevist at vi klarer å stå sammen om koronadugnad. Samtidig ligger Norge langt bak i løypa når det gjelder verdens viktigste dugnad på lengre sikt, mener Norges speiderforbund.

Regjeringen inviterte nylig til høringsinnspill i arbeidet med handlingsplanen for bærekraftsarbeidet i Norge. Norges speiderforbund har bidratt med sine innspill, som er utarbeidet av ungdommer og unge voksne, med Freja Dohrn Ellefsen (21) i spissen.

Dugnad for en bedre verden
FNs bærekraftsmål ble vedtatt i 2015 og beskrives som verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det betyr at verden ved inngangen til 2020 har bare ti år igjen for å nå de krevende målene.

I en rapport som ble lagt frem i november, bruker Riksrevisjonen ordene «sterkt kritikkverdig» om regjeringens innsats for å tilpasse FNs bærekraftsmål til norske forhold.

– Myndighetenes informasjonsarbeid har vært så svakt at mange nordmenn ikke har hørt om bærekraftsmålene engang, noe som er svært alvorlig, sier Freja Dohrn Ellefsen i Norges speiderforbund.

Flere må bli engasjert
Norges speiderforbund mener at selv om mye av ansvaret for å nå bærekraftsmålene ligger hos staten, klarer vi aldri å nå dem uten å engasjere flere. Bærekraft bør ikke være et tema for spesielt interesserte, men noe alle i hele landet bryr seg om og bidrar til.

– Gjennom 2020 har vi sett nye utfordringer for Norge og verden, men også en fantastisk vilje til å stå sammen og delta i en landsdekkende dugnad for å ta vare på hverandre. Nå må vi klare å gjøre det samme for bærekraftsmålene. Verden trenger vårt bidrag, både internasjonalt og her hjemme, sier Dohrn Ellefsen.

Barnefattigdommen i Norge øker. – Dette gjør at stadig flere barn og unge mister muligheten til å delta på fritidsaktiviteter, og da mister de også mye viktig glede og læring. På samme måte ekskluderes mange barn og unge med funksjonsnedsettelser og unge fra mange ulike minoritetsgrupper. Ved å motvirke dette spiller frivillige organisasjoner og barne- og ungdomsorganisasjoner en viktig rolle i manges hverdag.

Freja Dohrn Ellefsen, foto privat.JPG

Foto: Freja Dohrn Ellefsen (Privat)

Organisasjonene bidrar mye, men får for lite anerkjennelse
Norges speiderforbund er enig med Riksrevisjonen i at arbeidet går for sent og er for lite koordinert. I tillegg blir den innsatsen barne- og ungdomsorganisasjoner gjør for bærekraftsmålene, lagt for lite merke til.

Mange frivillige organisasjoner og ungdomsorganisasjoner har stor kunnskap om bærekraftsmålene, ung påvirkning og inkluderende debatt. Mange av dem driver også et arbeid som er til direkte nytte for bærekraftsarbeidet. – I speideren får tusenvis av barn og unge hver uke oppleve å bli glad i naturen, lede hverandre til mestring og se at det finnes en verden der ute som er både forskjellig fra og lik vår egen, forklarer Freja Dohrn Ellefsen.

– Det er rett og slett sløsing med verdifulle ressurser ikke å bruke organisasjoner som vår i større grad i arbeidet med å nå bærekraftsmålene, mener Håvard Djupvik, som er speidersjef i Norges speiderforbund. – Ungdom må i enda større grad . få slippe til og forme sin egen framtid i rammen av bærekraftsmålene. ,.

– Det er dagens barn og unge som i størst grad får kjenne konsekvensene på kroppen om vi ikke tar bærekraftsmålene på alvor, avslutter han.

 

 

Ressurser

  • Publisert: 09.02.2021
  • Av: Norges speiderforbund
  • Foto: Thomas Markento Andresen

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv