Ny personvernforordning (GDPR)

Nye regler gjør at kravene til hvordan personopplysninger håndteres skjerpes. Det tar Norges speiderforbund på alvor.

Personvernforordningen (GDPR) vil gjelde for alle virksomheter i alle land i EU. Hva betyr det for Norges speiderforbund? Og har det noe å si for speidergruppa, kretsen eller korpset?

Personvern og tillit

Personvern handler om retten til å ha et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. For en frivillig organisasjon som Norges speiderforbund handler det om at medlemmer og samarbeidspartnere skal kunne ha tillit til oss og til hvordan vi behandler deres persondata.

Medlemssystemet Min speiding

GDPR vil påvirke hvordan vi håndterer persondata i medlemssystemet Min speiding. For eksempel vil tilgang til persondata måtte begrenses, slik at man kun behandler informasjon det er behov for i den aktuelle saken. Det blir enda viktigere at vi håndterer lister fra Min speiding på en sikker og riktig måte.

Medlemssystemet Min speiding får endelig nye veiledninger!
Disse finner du på http://veiledninger.speiding.no/. Om du har spørsmål knyttet til bruk av Min speiding, vennligst ta kontakt via hjelp@speiding.no

Samtykke og informasjon

Det må gis tilstrekkelig med informasjon om hva som skal gjøres med personopplysningene til den det angår. Dette gjøres i personvernerklæringen (se lenger ned på siden), og i den øvrige skriftlige informasjonen som gis i forbindelse med inngåelse av et samtykke. I den nye forordningen er det økt krav til informasjonen som blir gitt: Den skal være forståelig og tilgjengelig for mottakeren. Skriftlig informasjon til barn skal tilpasses barnets forståelsesnivå, og det skal gis et aktivt samtykke - det vil si at det skal krysses av som et “JA”.

 

  • Publisert: 13.02.2018
  • Av: Caroline Leborg
  • Foto: pixabay.com

Del saken