<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Nye digitale møteplasser for speidere

Vanlig speidermøteaktivitet er lagt på is, men vi legger til rette for alternativer. På Facebook finner du nå en gruppe for alle rovere og én for peffer og asser over 13 år. Hensikten er å dele ideer og inspirasjon.

Behovet for kontakt er ikke mindre nå enn ellers, antakelig kjenner vi tvert imot ekstra godt på hvor viktig det er. All vanlig speideraktivitet er foreløpig avlyst ut april, men begrensningen kan vare lenger enn dét.

Motivasjonen for å gjennomføre speideraktivitet hjemme og via skjerm er stor, og mange er godt i gang allerede. Ledere, rovere, peffer og asser gjør sitt beste og finner løsninger på utfordringene. I ulike kanaler ser vi en sterk vilje til å gjøre det beste ut av en uvant og krevende situasjon.

Møteplass for ideer og inspirasjon
For å legge enda bedre til rette for kontakt, inspirasjon og utveksling av ideer, har vi nå opprettet en facebookgruppe for alle rovere og for alle peffer og asser over 13 år:

Digital møteplass for peffer og asser over 13 år
Digital møteplass for alle rovere

Det finnes både peffer og asser som er yngre, men Norges speiderforbund forholder seg til Facebooks aldersgrense på 13 år. Det vil være voksne ressurspersoner med i gruppa for å fasilitere og svare på spørsmål fra speiderne.

For få dager siden ble det opprettet en gruppe for alle speiderledere. Den har i hovedtrekk samme formål, og fikk i løpet av et par døgn over 1 100 medlemmer.

Via e-post informerer vi medlemmer mellom 13 og 16 år og medlemmer i roveralder om de to nye facebookgruppene.

Inkluder andre!
Vi oppfordrer også speiderne og roverne til å invitere med seg andre barn og ungdommer de kjenner, men som ikke er speidere, på aktivitetene de gjennomfører via skjerm. Ikke alle har et stort nettverk, og de kan fort kjenne seg isolert. En speider er en god venn, sier vi. Det er ekstra viktig nå.

 

  • Publisert: 18.03.2020
  • Av: Kirvil Kaasa