<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Nye merker for ledere

Har du fått med deg at det er kommet merker for ledere? De er inspirert av mottoet «De som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig.»

Som leder kan du utvikle deg på flere måter, nå også gjennom å ta merker! De er et godt hjelpemiddel i lederhverdagen din. Når du har gjennomført et merke, har du fått konkret kunnskap du kan bruke videre. Samlebegrepet for de nye merkene er Speiderlederloggen. Du kjenner dem igjen på den blå rammen.

De nye merkene er i to ulike kategorier, rollemerker og emnemerker. Et rollemerke beskriver en rolle du kan ha, for eksempel enhetsleder eller leirsjef. Rollemerkene likner speidernes programmerker. Emnemerkene ligner på speidernes fordypningsmerker. De to merkekategoriene henger sammen: For å oppnå et rollemerke, gjennomfører du de emnemerkene som ligger under det enkelte rollemerket. Rollemerket “Jeg er beredt” inneholder emnemerkene Speidermøte, Speidertur, Trygt miljø i gruppa og Verdigrunnlaget.

Inngår i det vanlige speiderarbeidet

– Merkene er ment som forslag og tips til gjennomføring av aktivitet som likevel skal skje i gruppa, og er dermed ikke noe man gjør i tillegg, utenfor den tida man bruker på speideren, understreker Anders Nordby fra Komite speiding.

Når du har fått godkjent et merke, vil det bli registrert på din side i medlemssystemet Min speiding. Slik holder du oversikt over hvilke emner du har gjennomført. Det er enhetsleder, gruppeleder, kretsleder og ledertrenerne som kan godkjenne når en leder har fullført et merke.

– Vi jobber med å lage mange flere merker enn de som så langt tilbys, forteller Anders Nordby. – Send oss gjerne forslag til aktuelle temaer til merker. Det kan for eksempel handle om noe så grunnleggende som å tenne bål eller om å holde et foreldremøte.

– Jobb med merkene sammen med andre speiderledere i enheten eller i gruppa di! Er dere få ledere, kan du gjerne ta merkene sammen med speiderledere fra en eller flere andre speidergrupper.

Trenger du kanskje litt veiledning for å ta et merke? Snakk med enhetsleder, gruppeleder, eller andre erfarne speiderledere, eller ta kontakt med kretsen din!

Ledermerkene ligger i Speiderbasen - du finner dem her!

Les mer om ledermerker og Speiderlederloggen her.

  • Publisert: 05.05.2023
  • Av: Kirvil Kaasa
  • Foto: Norges speiderforbund

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Flyktninghjelpen logo
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling
Tufte Wear