Nye smitteverntiltak (21.01.22)

De nye nasjonale tiltakene gjelder fra 14. januar 2022

De nye nasjonale tiltakene gjelder fra 14. januar og innebærer blant annet følgende: 

Lettelser for barn og unge!

 
Regjeringen har lettet på restriksjonene, og dette er hovedpunktene som gjelder for fritidsaktiviteter for barn og unge:
  • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt.
  • Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort.

Antallsbegrensningene er kun anbefalinger, og husk å sjekke om kommunen der aktiviteten gjennomføres har egne regler og råd.

 

Nytt om smittevern (gjelder fra 21. januar):
Flere kan komme på offentlige arrangement!

Regjeringen har åpnet for større publikum på offentlige arrangement. Innendørs kan det være inntil 1500 personer, og utendørs kan det være inntil 3000 personer. Disse må fordeles i kohorter på inntil 200 personer innendørs og inntil 500 personer utendørs. Mellom hver kohort skal det være to meters avstand. 

Merk likevel at ingen av lokalene, verken inne eller ute, kan ha mer enn 50 prosent kapasitet.

 

Definisjon av offentlige arrangement: 

Hva er forskjellen på privat og offentlig arrangement? En grei huskerregel er at et arrangement kan regnes som offentlig når den ansvarlige arrangøren er noen andre enn en privatperson, for eksempel en frivillig organisasjon, et lokalt lag eller tilsvarende.

 

I tillegg gjelder følgende regler: 

  • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære, målt fra skulder til skulder.
  • Istedenfor 1 meters avstand kan arrangøren sørge for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet.
  • Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
  • Arrangøren må sørge for at kohortene har separate toalettfasiliteter, garderober og evt. servering.
  • Det forutsettes smittevernfaglig forsvarlig drift av arrangementene.
  • Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum, skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres.

 

Se gjerne Frivillighet Norge sin oppdaterte smitteveileder for frivillige organisasjoner her.
FHIs side med smittevernråd finner dere her.
 

 

 

 

  • Publisert: 08.12.2021
  • Av: katinka.rosbach@speiding.no

Del saken