Nye smitteverntiltak (02.02.22)

Nå blir det enda lettere å holde på med speideraktiviteter! Regjeringen har innført store lettelser i tiltakene for barne- og ungdomsorganisasjonene.

Regjeringen har innført store lettelser i tiltakene og disse er mest vesentlig for frivillige organisasjoner: 

  • Dagens anbefalinger for organiserte fritidsaktiviteter og arrangementer oppheves.
  • Den generelle anbefalingen om 1 meters avstand ved gjennomføring av aktivitet skal ikke gjelde dersom kontakt er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten.
  • På private sammenkomster på offentlig sted, både innendørs og utendørs, gjelder ingen nasjonal antallsbegrensning.
  • På offentlige arrangementer, både innendørs og utendørs, gjelder ingen nasjonal antallsbegrensning.
  • På arrangementer med faste tilviste plasser for publikum fjernes avstandskravene når en sitter i setet. Det betyr at alle seter i en sal kan benyttes. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet.
  • Krav om munnbind gjelder ikke når en sitter i et fast tilvist sete, men må vurderes av den enkelte.
  • På arrangementer uten faste tilviste plasser videreføres kravet om at arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.

 

 

Definisjon av offentlige arrangement: 

Hva er forskjellen på privat og offentlig arrangement? En grei huskerregel er at et arrangement kan regnes som offentlig når den ansvarlige arrangøren er noen andre enn en privatperson, for eksempel en frivillig organisasjon, et lokalt lag eller tilsvarende.

 

Se gjerne Frivillighet Norge sin oppdaterte smitteveileder for frivillige organisasjoner her.
FHIs side med smittevernråd finner dere her.
 

 

 

 

  • Publisert: 08.12.2021
  • Av: katinka.rosbach@speiding.no

Del saken