Meny

Oppdatering: Nye retningslinjer fra 7. mai

I følge retningslinjene fra Folkehelseinstituttet åpnes det for at man fra 7. mai kan ha arrangementer med inntil 50 personer. Det vil dermed være enklere å avholde ledermøter og gruppearrangement med opp til 50 personer til stede.

Retningslinjer om å holde avstand, ikke dele utstyr og å følge gjeldende smittevernregler, gjelder fortsatt. Det skal være en ansvarlig leder, det vil si en person over 18 år, på alle slike større arrangementer. Speiderne må holde avstand på en meter til hverandre, og man skal bruke eget utstyr. Det skal logges hvem som er til stede for eventuell smittesporing.

Vi anbefaler fortsatt at man møtes patruljevis eller i små grupper. Patruljene bør holde noen meter avstand seg imellom. Slik kan man unngå at hele troppen må gå i karantene om det i ettertid påvises smitte i en patrulje. Vi oppfordrer dere fremdeles til å være utendørs.

Man kan gjennomføre troppsarrangementer etter 7. mai der man samler hele troppen, så lenge disse rådene følges. For faste enhetsmøter gjelder grensen på 20 personer.

Mange barn og unge har lite sosial kontakt i denne perioden, og vi bør alle være med på å ta ansvar for å inkludere dem. Vi oppfordrer dere til å fortsette med aktivitet i speidergruppene, og til å opprettholde aktivitet hele våren og frem til skoleslutt, så lenge det lar seg gjøre. 

Speidergruppene må være bevisste på at ikke alle kan delta i fysiske speidermøter fordi de er i en risikogruppe. Ta ekstra hensyn i tiden framover, slik at de som ikke kan møtes fysisk også blir inkludert og fulgt opp.

Vi vil komme med en oppdatering når det gjelder både gjennomføring av leire og større arrangement så snart det kommer oppdaterte retningslinjer fra helsemyndighetene.

  • Publisert: 04.05.2020
  • Av: NSF

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen