29.10: Oppdaterte råd for speideraktiviteter

Fra og med onsdag 28. oktober gjelder nye smittevernregler som påvirker speideraktviteter og arrangementer.

Generelle råd og regler for fysiske aktiviteter

Speidergruppene kan gjennomføre speidermøter, arrangementer og andre aktiviteter innenfor de lokale og nasjonale smittevernreglene. Er dere i tvil om det er forsvarlig å gjennomføre en lokal aktivitet, sjekk kommunens informasjonssider om korona, og ta eventuelt kontakt med kommuneoverlegen. 

De viktigste generelle rådene for speideraktiviteter:

 • Speideraktivitet har fulgt retningslinjer for breddeidrett for barn og unge. Der anbefales det maksimalt 20 deltakere når man er i aktivitet.

 • De ukentlige speideraktivitetene skal foregå i små, faste grupper. 

 • Begrens nærkontakt i størst mulig grad, og hold én meter avstand til andre når det lar seg gjøre.

 • Vi anbefaler at alle møtene gjennomføres ute, og at man unngår å møtes i private hjem.

 • Arrangementer i speidergruppa eller kretsen på offentlig sted innendørs eller utendørs, som grøtfest på speiderhytta eller gruppeting på speiderhuset/grendehuset, har en grense på maksimalt 200 deltakere, såfremt smittevernet ivaretas og lokale bestemmelser tillater det.

 • Personer med forkjølelsessymptomer og personer med andre luftveisinfeksjoner skal holde seg hjemme. Det gjelder også personer i karantene eller isolasjon.

 • Ha god hånd- og hostehygiene.

 • Bruk av munnbind er anbefalt om man ikke kan overholde én meter. Sjekk hva som gjelder for din kommune.

Følgende krav gjelder for arrangementer i gruppa/kretsen/korpset:

Dette betyr at organiserte, enkeltstående gruppe- og krets- og korpsarrangementer som samlinger, turer/leire, ledermøter, kurs o.l. med inntil 200 deltakere kan gjennomføres så lenge man kan oppfylle kravene ovenfor og anbefalingene fra helsemyndighetene (se lenken over). 

Sjekkliste:

 • Under gjennomføring av speideraktiviteter er det viktig å føre deltakerlister, slik at eventuell smittespredning blir sporbar. 

 • Følg generelle håndhygieneregler for å unngå smitte: hold avstand når det er praktisk mulig, respekter begrensningene i antall personer som er samlet og oppretthold / legg til rette for god hånd- og hostehygiene. 

 • Hør med kommunen om hvorvidt det finnes anbefalinger knyttet til det å blande barn fra forskjellige klasser eller skoler. Del inn speidere i faste grupper eller bruk den vanlige patruljeinndelingen. Gruppene skal være av en slik størrelse at lederen skal ha mulighet til å følge opp at smittevernreglene følges. Dette betyr at for yngre speidere kan gruppene være så små som på to-tre. Store patruljer/enheter kan av praktiske hensyn deles i to. Ha oversikt over gruppeinndelingen, slik at kontaktsporing kan gjennomføres hvis det blir aktuelt.

 • Tilrettelegg for håndvask med såpe og vann eller som minimum våtservietter og håndsprit før, under og etter aktiviteten. 

 • Legg opp til mest mulig uteaktiviteter som ikke krever fysisk kontakt. Unngå aktiviteter som innebærer mye og tett fysisk kontakt, eksempelvis klemming, kontaktleker som “knutemor” og deling av utstyr.

 • Det er anbefalt om speiderne kan holde minst én meter avstand til hverandre i forbindelse med aktivitetene. For aktiviteter for deltakere under 20 år, kan en fravike kravet om å holde avstand på én meter hvis kravet er til hinder for vanlig gjennomføring. Unntaket gjelder også dem som står for arrangementet. Den generelle anbefalingen om minst én meter avstand gjelder fortsatt i pauser og før/etter aktivitet.

 • Sørg for aktiviteter i nærområdet, slik at alle kan sykle, gå eller bli kjørt til aktiviteten av familien.

 • Unngå, så langt det er praktisk mulig, å dele utstyr. Be for eksempel speiderne om å ta med aktivitetsutstyr som det er naturlig at de har hjemme, som speiderkniv eller tusj. Rengjør eventuelt ikke-personlig utstyr som brukes av flere, som bøtte, øks osv., før/etter bruk med vann og vanlig rengjøringsmiddel, eventuelt med våtservietter og håndsprit. Les mer om hygiene og turutstyr lengre ned.

 • Personer som er i karantene eller hjemmeisolasjon skal ikke delta på turer, leir, arrangementer eller fysiske speidermøter.

 • Husk å trygge foreldrene gjennom god dialog og ved tydelig å vise hvilke tiltak dere har for smittevern.

Les mer om råd og tips for fysiske og digitale speideraktiviteter i koronatider her.

 • Publisert: 27.10.2020
 • Av: NSF
 • Foto: Thomas Markento Andresen

Del saken