Produktiv helg for Speiderstyret

I begynnelsen av februar tok Speiderstyret turen til Vestlandet og Frikvarteret. Styremøtet ble lagt parallelt med en nettverkssamling i Speidernes beredskapsgrupper, og det ble en produktiv helg i flotte omgivelser. Her kan du lese om litt av det vi snakket om.

Ansettelser

På forrige møte vedtok vi å åpne for at kretser og grupper skal kunne velge at arbeidsgiveransvaret for deres ansatte ligger hos forbundskontoret. I første omgang er det viktig å utarbeide avtaler som er sikre og bærekraftige for alle parter, og generalsekretær Knut Harald arbeider med dette utover våren. Det er bare å ta kontakt med ham om dere skulle ha spørsmål.

Kommunikasjon

Line fra forbundskontoret ledet oss gjennom en fin økt om ny kommunikasjonsstrategi, der vi snakket om hvordan vi formulerer oss når vi snakker om speiding. Hva er speiding, og hvordan vil vil fortelle om oss selv til omgivelsene? Målet er å få et tydeligere svar på dette gjennom det arbeidet som nå pågår med både ny kommunikasjonsstrategi og politisk plattform.

Landsleirarbeidet er i gang

Landsleirsjef Andy er i full gang med å etablere en landsleirkomité og godt samarbeid med lokale aktører. Det arbeides for tiden med en avtale med kommunen, og Andy har vært i et godt møte med dem. På møtet fikk vi en oppdatering og oppnevnte Knut Slettebak til stabssjef, Stian Seland til administrasjonssjef og Kristin Juel Bergflødt til kommunikasjonssjef. Det er fortsatt mange funksjoner i leirkomiteen som skal fylles, så se denne saken hvis du synes dette høres spennende ut, eller kjenner noen som burde få spørsmål om å være med der.

Retningslinjer og mandater

Både retningslinjer og mandater er under oppdatering for tiden. Denne helgen fikk vi oppdatert retningslinjer for organisering av NSF og et par andre retningslinjer. I tillegg vedtok vi mandater for Internasjonal komité (tidligere Internasjonalt utvalg) og nettverkene for friluftsliv, kommunikasjon, radiospeiding og sjøspeiding. Vi har hatt god dialog med de forskjellige grupperingene, og håper nå at alt ligger til rette for godt samarbeid i NSF.

Trygge møteplasser og beredskap

Det har vært arbeidet med oppdaterte retningslinjer i forbindelse med prosjektet Trygge møteplasser. I helgen ga vi tilbakemeldinger på disse, slik at de etter hvert kan bli vedtatt, tre i kraft og bli gjort kjent i organisasjonen. Vi snakket også om beredskap i NSF, både når det gjelder den daglige beredskapen i Norge og beredskapen for større arrangementer. Her er det behov for både avklaringer og malverk, så dette vil vi arbeide videre med fremover.

Eiendommer

Styret har hentet inn en oppdatert oversikt over hvordan det står til med hver av eiendommene våre, og hva man ser for seg som veien videre. Vi vil fortsette oppfølgingen av eiendomskomiteen (tidligere eiendomsstyret), blant annet med oppnevning av nye medlemmer. Når det gjelder Leikvinjar, vedtok styret at kretsene skal få mer tid til å vurdere om det er aktuelt for dem å kjøpe eiendommen. Parallelt med dette skal styret vurdere andre driftsformer i tillegg til salg.

Henstillinger fra Speidertinget

Det ble vedtatt mange gode henstillinger på Speidertinget, og styret fikk gjort en første gjennomgang av dem på møtet. Flere detaljer om hvordan vi vurderer hver av dem, kan du lese i protokollen. Styret vil arbeide videre med henstillingene, slik at vi kan svare godt på dem på neste speiderting.

Planlegging av Kretsleder- og korpsledersamling

22.–24. mars er det KL/KS-samling på Knattholmen i Vestfold, og på møtet startet vi arbeidet med tematikk og hva vi ønsker å få ut av arrangementet. Det er viktig for oss å få til god dialog med kretsene og korpsene og finne ut hvor skoen trykker. Prosjektet som handler om gruppe- og kretsutvikling vil få en dominerende plass her.

Neste styremøte er fredag 22. mars på Knattholmen, før KL/KS-samlingen. Vi hører gjerne fra deg om hva du synes det er viktig at vi diskuterer fremover!

 

Med vennlig hilsen

Håvard, Birdy, Ane, Eirik, Ole Christian, Peer-Johan, Silje og Henrik.

  • Publisert: 28.02.2019
  • Av: Geir Storli Jensen
  • Foto: Foto: Iver Gjendem
  • Speiderstyrets blogg

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen