Meny

Råd og tips til fysiske og digitale speideraktiviteter fra Norges speiderforbund

Oppdatert 6.11.2020.

Generelle anbefalinger for aktivitet i Norges speiderforbund

Speidergruppene kan fremdeles gjennomføre speideraktiviteter, og vi oppfordrer til at det opprettholdes et visst aktivitetsnivå for speiderne. Se våre tips og råd til hvordan dere kan gjennomføre speideraktivitet her. Vi gjør oppmerksom på at våre anbefalinger tar utgangspunkt i nasjonale krav og anbefalinger. Det finnes også lokale krav og anbefalinger i hver kommune. Disse må speidergruppene selv sette seg inn i.
Er dere i tvil om det er forsvarlig å gjennomføre en lokal aktivitet, sjekk kommunens informasjonssider om korona, og ta eventuelt kontakt med kommuneoverlegen. 

De viktigste generelle rådene for speideraktiviteter i Norges speiderforbund:

 • Speideraktivitet har fulgt retningslinjer for breddeidrett for barn og unge. Der anbefales det maksimalt 20 deltakere når man er i aktivitet.

 • De ukentlige speideraktivitetene skal foregå i små, faste grupper. 

 • Begrens nærkontakt i størst mulig grad, og hold minst én meter avstand til andre når det lar seg gjøre.

 • Vi anbefaler at alle møtene gjennomføres ute, og at man unngår å møtes i private hjem.

 • Arrangementer i speidergruppa eller kretsen utendørs har en grense på maksimalt 200 deltakere, såfremt smittevernet ivaretas og lokale bestemmelser tillater det.

 • Det kan være opptil 50 deltakere på arrangementer innendørs på offentlige steder, som speiderhytta/speiderhuset/grendehuset, som har faste sitteplasser, men ikke fastmonterte seter. Eksempler på slike arrangementer kan være gruppeting, kretsting og tilsvarende. Gjør samtidig en vurdering på om dette kan gjennomføres digitalt, eventuelt med bistand fra forbundskontoret.

 • Ved sosiale arrangementer i gruppa/kretsen innendørs, for eksempel på speiderhytta/speiderhuset/grendehuset, og som innebærer mingling eller matservering, bør man redusere antall deltakere og eventuelt utsette inntil videre, slik at man reduserer risikoen for smittespredning. Eksempel på et slikt arrangement kan være julegrøt for ledere.

 • Personer med forkjølelsessymptomer og andre symptomer på korona skal holde seg hjemme. Det gjelder også personer i karantene eller isolasjon.

 • Ha god hånd- og hostehygiene.

 • Bruk av munnbind er anbefalt for voksne og barn over 12 år, om man ikke kan overholde én meter. Sjekk hva som gjelder for din kommune.

Følgende krav gjelder for arrangementer i gruppa/kretsen/korpset:

 • Ivaretar smittevernhensyn og legger til rette for nødvendige hygienerutiner

 • Har en ansvarlig leder over 18 år som har oversikt over deltakerne og følger opp smitteverntiltakene

 • Se hele sjekklisten og helsedirektoratets anbefalinger og regler


  Sjekkliste for gjennomføring av speideraktiviteter:

 • Under gjennomføring av speideraktiviteter er det viktig å føre deltakerlister, slik at eventuell smittespredning blir sporbar. 

 • Følg generelle håndhygieneregler for å unngå smitte: hold avstand når det er praktisk mulig, respekter begrensningene i antall personer som er samlet og oppretthold / legg til rette for god hånd- og hostehygiene. 

 • Hør med kommunen om hvorvidt det finnes anbefalinger knyttet til det å blande barn fra forskjellige klasser eller skoler. Del inn speidere i faste grupper eller bruk den vanlige patruljeinndelingen. Gruppene skal være av en slik størrelse at lederen skal ha mulighet til å følge opp at smittevernreglene følges. Dette betyr at for yngre speidere kan gruppene være så små som på to-tre. Store patruljer/enheter kan av praktiske hensyn deles i to. Ha oversikt over gruppeinndelingen, slik at kontaktsporing kan gjennomføres hvis det blir aktuelt.

 • Tilrettelegg for håndvask med såpe og vann eller som minimum våtservietter og håndsprit før, under og etter aktiviteten. 

 • Legg opp til mest mulig uteaktiviteter som ikke krever fysisk kontakt. Unngå aktiviteter som innebærer mye og tett fysisk kontakt, eksempelvis klemming, kontaktleker som “knutemor” og deling av utstyr.

 • Det er anbefalt om speiderne kan holde minst én meter avstand til hverandre i forbindelse med aktivitetene. For aktiviteter for deltakere under 20 år, kan en fravike kravet om å holde avstand på én meter hvis kravet er til hinder for vanlig gjennomføring. Unntaket gjelder også dem som står for arrangementet. Den generelle anbefalingen om minst én meter avstand gjelder fortsatt i pauser og før/etter aktivitet.

 • Sørg for aktiviteter i nærområdet, slik at alle kan sykle, gå eller bli kjørt til aktiviteten av familien.

 • Unngå, så langt det er praktisk mulig, å dele utstyr. Be for eksempel speiderne om å ta med aktivitetsutstyr som det er naturlig at de har hjemme, som speiderkniv eller tusj. Rengjør eventuelt ikke-personlig utstyr som brukes av flere, som bøtte, øks osv., før/etter bruk med vann og vanlig rengjøringsmiddel, eventuelt med våtservietter og håndsprit. Les mer om hygiene og turutstyr lengre ned.

 • Personer som er i karantene eller hjemmeisolasjon skal ikke delta på turer, leir, arrangementer eller fysiske speidermøter.

 • Husk å trygge foreldrene gjennom god dialog og ved tydelig å informere om hvilke tiltak dere har for smittevern. Vær også oppmerksom på at unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen. Dette kan få konsekvenser for enkelte av medlemmene deres.
   

Se våre tips og råd for speideraktiviteter i koronatider her.

 • Publisert: 08.05.2020
 • Av: NSF

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv