Meny

Råd og tips til fysiske og digitale speideraktiviteter fra Norges speiderforbund

Oppdatert 1.9.2020. Heldigvis kan vi gjennomføre speidermøter og speiderturer igjen, så lenge vi legger opp til godt smittevern i tråd med gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer. Det er vi glade for!

Kjære speiderleder
Høsten er her og vi håper alle speidergrupper er i ferd med å komme godt i gang igjen etter sommeren!

Vi er stolte av den imponerende innsatsen både speidere og ledere har lagt ned de siste månedene for å opprettholde et godt aktivitetstilbud og -nivå. Det utgjør en stor og viktig positiv forskjell for mange små og store i en krevende tid.

Fremdeles må vi alle sammen følge de retningslinjene som gjelder for smittevern, både nasjonale og lokale. Hver enkelts bidrag for å begrense spredningen av koronasmitten er fortsatt svært viktig. I tillegg til fysiske speidermøter, turer og liknende, som vi nå heldigvis kan gjennomføre, vil
det fortsatt kunne være aktuelt med en del digitale aktiviteter.

Vi har utarbeidet råd og forslag som skal være en støtte for speiderledere i ukene og kanskje månedene framover. Disse vil bli justert ved behov, og slike justeringer vil vi informere om på speiding.no og gjennom e-post til grupper, kretser og korps. Både speidere, foresatte og speiderledere skal oppleve at speideren er et trygt sted å være.

Rådene, sammen med gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer, er utgangspunktet for at det som handler om smittevern blir ivaretatt. Diskuter mulige måter å løse det på i gruppa og enheten, og snakk gjerne med speiderne om hva de kan tenke seg å gjøre.

Husk at ingen speidergruppe er pålagt å starte opp med mer aktivitet enn lederne mener det er ressurser til for å kunne overholde bestemmelsene for smittevern. Har dere spørsmål, ta kontakt med forbundskontoret ved å sende en e-post til nsf@speiding.no.

Lykke til!

Foto: Thomas Markento Andresen

  • Publisert: 08.05.2020
  • Av: NSF

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen