Sammen igjen på KL/KS!

En energifylt helg med mange gode møter, samtaler og diskusjoner! Endelig fikk vi ha et fysisk KL/KS igjen med kretsledere, korpssjefer og styremedlemmer.

Helga begynte med at styret samlet seg torsdag ettermiddag til et styremøte før representanter fra alle kretsene ankom Sørmarka. Vi rakk å snakke om Speidertinget 2022, i tillegg til å diskutere den nasjonale ledersamlinga som skal være siste helga i august neste år. Til ledersamlinga skal vi etter hvert oppnevne en knakende god prosjektgruppe som skal lage et godt og spennende opplegg for alle ledere i NSF. Vi gleder oss til å følge framdriften i planlegginga, og takker for gode innspill fra deltakerne på KL/KS.

Vi gjennomførte også en god runde om kommunikasjonsstrategien til NSF som er under utvikling. Denne håper vi å lande om ikke alt for lenge, og at den blir et godt virkemiddel i kommunikasjonsarbeidet vårt.

Enda en sak vi diskuterte var mandatet til en arbeidsgruppe som skal se på barrierer for deltakelse i NSF. Dette står på arbeidsplanen for 2021 og 2022. Mandatet ble vedtatt, så nå skal vi raskt få oppnevnt gode ressurspersoner til å lede arbeidet. Vi er spent på å få høre resultater av dette arbeidet på Speidertinget neste år. 

Etter styremøtet fulgte den beste delen av helga – nemlig KL/KS. Dere kan lese mer om programmet i oppsummeringa her!

Vi i styret synes det var skikkelig inspirerende å høre kretsene sine suksesshistorier. Det er virkelig mye bra speiding som foregår rundt om i Norges land! Det er fokus på både ledertrening, oppstart av nye grupper, på å støtte gruppene og på å ha gode arrangementer. Diskusjonene rundt strategiarbeid, rekruttering og Frivillighetens år 2022 ga mye ideer og viktige refleksjoner vi tar med oss videre i arbeidet vårt, så håper vi kretsene også får god nytte av samtalene og presentasjonene. Vi satte også stor pris på innspillene og diskusjonene knyttet til  inneværende arbeidsplan og til den arbeidsplanen som skal vedtas på neste speiderting. Styret vil utvikle neste arbeidsplan videre basert på det som kom fram i løpet av denne helga, så fortsetter vi dette arbeidet sammen når vi møtes på KL/KS til våren. Det er sammen med korpsene og kretsene vi skal utvikle en god arbeidsplan for hva NSF skal prioritere å bruke mest ressurser på i de siste to årene av langtidsstrategien som ble vedtatt av Speidertinget i Lillestrøm i 2014. 

 

  • Publisert: 16.11.2021
  • Av: Speiderstyret
  • Foto: CF Salicath

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv