<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Speidere gjør verden bedre

FNs 17 bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å skape en bedre verden for alle. Hvis alle gjør litt hver, kan det bli ganske mye bedre til sammen!

Når hele verden jobber sammen for å nå bærekraftsmålene, skal vi utrydde sult, redusere ulikhet, stoppe naturforringelse og mye mer.

Hvorfor jobbe med bærekraft?

«Prøv å forlate denne verden litt bedre enn du fant den.» er et kjent sitat fra han som grunnla speideren, Robert Baden-Powell. Hvis alle gjør litt hver, kan det bli ganske mye bedre til sammen.

Flere punkter i speiderloven handler om dette. Speidere skal arbeide for fred og forståelse mellom mennesker, vi skal verne om naturen og ta ansvar for oss selv og andre.

Verdensspeiderorganisasjonene WAGGGS og WOSM har lenge jobbet med bærekraftsmålene. Begge har som mål å bidra til en bedre verden, og med mellom 60 og 70 millioner medlemmer verden over, kan vi påvirke i nesten alle samfunn!

Hva kan vi gjøre?

Bærekraftsmålene, og problemene de skal løse, er store. Men det er mye vi kan gjøre i lokalmiljøet. Vi kan ta med noen som ikke er speidere på speidertur, eller kanskje roverlaget kan arrangere leksehjelp (mål 4). Vi kan ta ansvar for å holde en strand ryddig og sørge for at søppel fjernes. Da blir det hyggeligere å gå tur der (mål 3) og den negative påvirkningen på dyr på land (mål 15) og i sjøen (mål 14) blir mindre.

Med mellom 60 og 70 millioner speidere verden over, kan vi påvirke i nesten alle samfunn!

Patruljen kan skrive i lokalavisa, eller ta kontakt med lokalpolitikere, om noe dere mener kan bli bedre (mål 16). Som speidere har vi litt ekstra påvirkningskraft når vi uttaler oss om friluftsliv (mål 3), men det er mange andre viktige tema vi kan mene noe om, for eksempel fritidstilbud til barn og ungdom.

At vi kjøper mange ting er en viktig årsak til både klimakrise og naturødeleggelse. Alle bør tenke gjennom sitt eget forbruk (mål 12). Før du skaffer nytt turutstyr, vær sikker på at det er noe du virkelig trenger. Kan du heller reparere, låne eller kjøpe brukt?

FN minner om at vi kan følge opp mange av målene ved å engasjere oss i organisasjoner (mål 16 og 17). Speideren er gode på mye, men er du spesielt opptatt av klima eller miljø, kan du kanskje engasjere deg i en miljøorganisasjon i tillegg? Brenner du for å gi barn og unge i hele verden like muligheter, kan du bli med i en organisasjon som jobber for barns rettigheter.

Hva vil du at speiderne skal gjøre?

Norges speiderforbund har en arbeidsgruppe som skal finne ut hvordan vi jobber med FNs bærekraftsmål i vår organisasjon. Arbeidsgruppa vil høre om godt bærekraftsarbeid som skjer i patruljer, grupper, kretser, korps og forbund, og hva vi bør gjøre mer av i framtiden. Har du tips eller tanker om dette, send en en e-post til baerekraft@speiding.no.

Delta i spørreundersøkelse om bærekraft!

Scan QR-koden med mobilen din eller trykk her for å komme til skjemaet og gi innspill til hvordan vi speidere jobber med FNs bærekraftsmål, og hvilke mål vi skal prioritere framover.

Denne artikkelen sto først på trykk i SPEIDEREN nr. 2-2023. Du finner de fem siste årgangene av SPEIDEREN i elektronisk versjon her.

  • Publisert: 08.05.2023
  • Av: Knut Slettebak
  • Foto: Tone Falkenhaug