Speiderne får fullt gjennomslag for sine krav til politikerne

Fem av åtte stortingspartier vil grunnlovsfeste allemannsretten. – Det er en seier for speiderbevegelsen og resten av frilufts-Norge, slår debattmoderator Jørgen Moland fast.

– Friluftsliv er det viktigste i verden – i Norge. Hvordan vil norske politikere sikre dette i fremtiden? Med dette spørsmålet innledet Moland miniseminaret «Sterkere med natur» og den påfølgende debatten under Norges speiderforbunds landsleir, Nord 2017, onsdag denne uken. Der var alle stortingspartiene representert, bortsett fra Fremskrittspartiet.

– Friluftsliv må læres fra man er liten, sier Bjørn Godal, leder i Salten Friluftsråd. Han åpnet «Sterkere med natur» med en klar melding til både politikere og tilhørere. – Barn som vokser opp med å klatre i trær, plukke blåbær, spise maur, svømme i kaldt vann og sløye fisk blir mer robuste, også i andre sammenhenger.

Han støttes av speiderstyremedlem Tone Ødegaard, som mener barn og unge skal få rett til ansvar og fri lek.

– I speideren bruker vi friluftsliv som arena for å bygge ansvarsbevisste unge mennesker gjennom erfaring, refleksjon og et liv sammen i naturen. Denne utviklingen skjer aller best her ute i skogen sammen med andre barn og unge, sier konferanseinnleder Ødegaard.

Ikke beredt til å bruke mer på kunnskap

På direkte spørsmål fra speiderne svarte de politiske partiene ja til å styrke allemannsretten og ja til at friluftsliv skal inn i skolen.

– Men politikerne virker ikke beredt til å bruke mer midler på utdanning i natur og friluftsliv, bemerker moderator Jørgen Moland og legger til:

– Det ser ut til å være bred enighet om at det kreves kunnskap for å bruke de rettighetene friluftsloven gir befolkningen. Hvordan oppvoksende generasjoner skal lære friluftsliv, er, rent politisk, fortsatt et åpent spørsmål.

Generalsekretær i Norges speiderforbund, Knut Harald Ulland, slår fast at å grunnlovsfeste retten til fri bruk av natur på eget ansvar vil styrke friluftslivsorganisasjonenes en million medlemmer – og resten av den norske befolkningen.

– Jeg håper politikerne får øynene opp for hvilken enorm innsats de frivillige allerede gjør for å opprettholde og videreutvikle det særegne friluftslivet som er kjennetegnet av tur etter evne og på eget ansvar, sier generalsekretæren.

Feirer 60 år med allemannsretten
Visste du at vi fikk allemannsretten for bare 60 år siden? Til høsten skal det løftes frem et forslag i Stortinget om å grunnlovsfeste allemannsretten.

For det er akkurat dette speiderne er opptatt av. Det er ikke gitt at fremtidige generasjoner har de samme rettighetene i naturen. Debattmoderator Jørgen Moland mener løsningen er å heve friluftslivskompetansen i befolkningen.

– Jeg er overrasket over hvor mye politikerne har lovet oss, og de overgikk hverandre i det å elske friluftsliv. Men jeg tror ikke de har tilstrekkelig kunnskap om hva som kreves, og de tar fortsatt den mest krevende delen av friluftslivet for gitt, nemlig det å bygge opp denne kompetansen, bit for bit, gjennom selvstyrt friluftsliv helt fra barndommen.

Dette har politikerne lovet speiderne:

  • Samtlige partier går inn for å styrke allemannsretten og fri ferdsel i natur.
  • Fem av åtte stortingspartier vil grunnlovsfeste allemannsretten.
  • Samtlige partier vil ha mer aktivitet og friluftsliv inn i skolen.

 

  • Publisert: 07.07.2017
  • Av: Daniel Gauslaa
  • Foto: Arild M. Johannessen

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Camp Villmark
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen