Meny

Speiderstyremøte på Tredalen

Vi i Speiderstyret hadde i helga møte på leirstedet vårt Tredalen. Mellom møtene sto strandrydding på programmet, men det var ikke mye å finne - her har det vært flinke speidere før oss!

Tredalen har blitt videreutviklet de siste årene - blant annet er hovedhuset nyoppusset. Reguleringsplanene for Tredalen er nylig på plass og forholdene ligger til rette for ytterligere forbedring av denne perlen på Hvaler! Vi i styret hadde en fantastisk helg her ute, og setter utrolig pris på våre flinke frivillige som passer på eiendommene våre. Hvis du er interessert i å bidra i det arbeidet gjennom Eiendomskomiteen er det bare å ta kontakt med Eirik eller Ole Christian.

Komité speiding (KS) hadde også sitt møte på Tredalen, så vi fikk noen gode samtaler sammen. Det er viktig for vårt videre arbeid. Ett hovedtema i samtalene var å få felles forståelse i satsingen på roverne i årene fremover. Speiderstyret ønsker ikke å opprette en egen roverkomite, men styrke satsingen på rovering i Komité speiding.

Landsleir i rute

Leirsjefen for landsleir 2021 kom også på besøk. Andy kunne rapportere at alle verv i landsleirkomiteen nå er besatt og at planarbeidet er i rute! I tillegg er det signert en avtale med Indre Østfold kommune som gir kraft inn i det videre samarbeidet med kommunen om landsleir. Konseptet for landsleir 2021 er snart ferdigutviklet.

I løpet av helga var det flere saker som stod på agendaen. Blant annet diskuterte vi tiltak for å forebygge omfanget av flaggrov i forbindelse med landsleire. Her fikk vi vridd hjernene våre sammen med KS og landsleirsjefen Andy. Styret la vekt på at det viktigste tiltaket bør være å formidle et budskap til relevante målgrupper som over tid bidrar til å snu holdninger og handlinger i retning av den opprinnelige leken. Vi ønsker å diskutere denne problemstillingen med dere når vi treffes i forbindelse med kretsleirene til sommeren.

Strategiske midler og beredskap

For styret er det også viktig at vi har en plan for bruk av de strategiske midlene, så disse midlene blir brukt på best mulig måte. Budsjettet er på 4 millioner kroner i perioden 2019 - 2020, og støtter opp under Arbeidsplan 2019 – 2020 vedtatt på Speidertinget. Hovedvekten legges på satsingen «gruppe- og kretsutvikling».

For å sikre at beredskapen til enhver tid er på et godt nivå har speiderstyret en stund jobbet med å lage en helhetlig beredskapsplan som skal gi en tydeligere ansvarsfordeling. I tillegg vil det være en rekke tiltakskort som gjør det enkelt for hver enkelt av oss å vite hva man skal gjøre i en gitt situasjon. Planen skal vedtas på vårt neste møte i juni, og vi håper dette kan hjelpe gruppene i planlegging av turer og aktiviteter.

Til slutt ønsker vi at speideren deltar og er synlige på Arendalsuka, norges største politiske møteplass. Planen er å bruke Havbraatt som base i havnen i Arendal og delta aktivt gjennom hele uka på forskjellige arrangementer. Dette er noe vi er veldig spent på og gleder oss til å sette Norges speiderforbund på kartet på den politiske arenaen!

Mvh

speiderstyret

speiderstyret på tredalen2.jpg

Speiderstyret og Komité speiding plukket søppel i anledning strandryddedagen.

  • Publisert: 13.05.2019
  • Av: Ane Nørstebø Laache
  • Foto: Birgitte Heneide
  • Speiderstyrets blogg

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen