Speidervenn på plass

Mange frivillige organisasjoner har ordninger som gjør at enkeltpersoner og bedrifter enkelt kan gi en økonomisk gave. Nå har også NSF en slik ordning, den heter Speidervenn.

Speidervenn er en digital løsning som innebærer at privatpersoner og bedrifter enkelt kan gi en økonomisk gave til speiderarbeidet, både lokalt og nasjonalt.

I disse dager får alle speidergrupper informasjon om Speidervenn i posten, og dermed ligger det godt til rette for å rekruttere økonomiske støttespillere.

Drømmer gruppa om å skaffe nye kanoer? En lavvo til hele troppen? Dra på speiderleir til Island, kanskje? Mange drømmer trenger økonomisk drahjelp, denne kan Speidervenn bidra til.

I løsningen inngår et verktøy til å registrere givere og giveravtaler. Dette brukes også til å håndtere mottak og fordeling av gaver til speidergruppene. I tillegg finnes det kommunikasjonsmateriell som bidrar til oppmerksomhet når gruppa skal verve speidervenner. Flyere og plakater kan bestilles kostnadsfritt, og i tillegg tilbys det flotte bannere, roll-ups og strandflagg mot en kostnad.

Nettsiden speidervenn.no inneholder informasjon for både givere, potensielle givere og for speidergruppene.

Hovedvekt på lokal støtte

En giver kan øremerke hele 75 % av gavebeløpet til en lokal speidergruppe. Resten av gavebeløpet tilfaller speiderforbundet, der maksimalt 5–10 % går til å dekke utgifter til giverordningen, rapportering til Skatteetaten, kommunikasjon med giverne osv., og det resterende går til aktiviteter, kurs og kursmateriell, programmateriell og andre nasjonale tiltak for å støtte speidergruppene og bidra til enda mer god speiding i NSF.

Speidersjef May-Britt Roald håper at mange grupper benytter seg av muligheten som det nå er lagt til rette for. – Flere har gitt uttrykk for at de ønsker seg en gaveordning som gjør det enkelt for den som vil støtte speideren økonomisk, og som gjør det enklere for speidergruppa å verve støttespillere. Den ordningen er nå på plass!

  • Publisert: 02.05.2017
  • Av: Kirvil Kaasa
  • Foto: CF Salicath

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Camp Villmark
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen