Språkmerker, flaggrov og politisk plattform

Speiderstyret hadde en veldig fin helg i slutten av mars, med både styremøte og kretsleder- og korpsledersamling. Her kommer en oppsummering av hva vi diskuterte på styremøtet.

Kretsting

Det er viktig for oss i styret å få formidlet hva vi gjør, og ha åpenhet rundt dette til alle våre medlemmer. I tillegg har nok en del av kretsene opplevd at vi synes det er viktig å være der dere er. Derfor har mange i styret vært rundt på forskjellige årsmøter som har vært, og vi håper i løpet av vår periode å få lov til å besøke kretsting til de kretsene vi ikke har vært innom. I tillegg kommer vi til å komme innom på diverse kretsleire til sommeren for å oppleve alt det flotte arbeidet som skjer ute i alle kretser, korps og grupper.

En trygg organisasjon

Vi hadde gode diskusjoner rundt både beredskapsplanen til NSF og retningslinjer for trygge møteplasser. Begge delene er viktig for at vi skal ha en trygg organisasjon som passer på sine medlemmer. Beredskapsplanen skal være en overordnet retningslinje for all vår aktivitet, og som kan tilpasses det enkelte arrangement. Planen skal sikre at vi som organisasjon er klar over hvem som har ansvar og skal håndtere ulike situasjoner, så vi slipper usikkerhet rundt dette.

Språkmerker

Språkmerker er innført så vi alle sammen kan vise hvilke språk vi snakker. Da kan det være lettere for andre å ta kontakt med speidere. F.eks., en tysk familie som nylig har flyttet til Norge kan synes det er lettere å bli med i en speidergruppe hvis de ser en speider som allerede snakker tysk i gruppa. For å skape klarhet i hvor merkene skal stå er det bestemt at det skal opprettes en prosjektgruppe som skal se på og oppdatere reglementet for all merkeplassering på skjorta. Inntil videre skal språkmerkene stå over høyre lomme på speiderskjorta der det er plass.

Politisk plattform

Det er et ønske at vi som speidere skal bli mer synlige og ta en aktiv del av samfunnsdebatten der det er relevant. Et arbeid som ble startet i den sammenhengen var å utvikle en politisk plattform som grupper, kretser og sentralt nivå kan bruke som en veileder for hva vi som organisasjon står for, og hvilke debatter vi skal engasjere oss i. Vi fikk på møtet lagt frem første utgave som er utarbeidet av patrulje Løvebakken i Nettverk for kommunikasjon. Utgangspunktet er veldig bra og engasjerende og vi hadde en god diskusjon rundt plattformen. Vi gleder oss til å se det videre arbeidet, og å ta plattformen i bruk. Etter forslag fra KL/KS skal vi legge til rette for at kretsene og korpsene skal kunne komme med innspill til den politiske plattformen og med det også få et godt eierskap til plattformen.

Flaggrov

Noe vi kommer til å se mer på frem mot landsleir er holdninger rundt stjeling av flagg på leir. Vi synes utviklinga her har vært negativ, hvor viktige momenter i tradisjonen med flaggrov har blitt borte. Vi vil se på hvordan vi som organisasjon sammen kan endre tradisjonen til igjen å bli noe positivt, gøy og kreativt, og ikke noe som  setter andre i ubehagelige situasjoner eller gjør at noen mister eiendeler med stor pengeverdi og affeksjonsverdi.
Sammen ønsker vi å endre dette og gleder oss til at alle får en fantastisk landsleir - vi i styret gleder oss masse!

(Teksten fortsetter under bildet)

speiderstyret mars.jpgFINE FOLK: Det er mye fine folk å treffe rundt i speidernorge. Foto: Speiderstyret.

 

Ellers er vi veldig fornøyd med å kunne dele mellom oss all den bra speidingen som foregår i de forskjellige kretsene, som vi plukker opp gjennom våre kretskontakter med hverandre! Det er også en glede at landsleiren har så god flyt, og det er mye spennende utvikling her hele tida. Vi oppnevnte fire personer til leirkomiteen, og nå er det kun program og helse som mangler. Har du lyst til å bidra, ta kontakt med Andy eller noen andre i leirkomiteen. Vi har behov for alle de gode ressursene vi kan, og vi vet det finnes mange ute i gruppene våre!

Og for de som synes speidertinget er et høydepunkt, så kan dere nå begynne å glede dere til andre helga i november 2020!

 

Mvh

Speiderstyret

bloggheading 2.jpg

 

  • Publisert: 09.04.2019
  • Av: Ane Nørstebø Laache og Birgitte Heneide
  • Foto: Speiderstyret
  • Speiderstyrets blogg

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen