Meny

Stort engasjement på Mesnali

Hovedtemaene for KL-KS på Mesnali 25.–27. oktober var mangfold og inkludering, synlighet og gruppe- og kretsutvikling. Flere andre sentrale temaer fikk også oppmerksomhet.

Samlingene for krets- og korpsledere er Speiderstyrets viktigste møte med kretser og korps mellom speidertingene. De cirka 80 deltakerne på høstens KL-KS brukte tida godt, og Speiderstyret tok med seg hjem en mengde viktige innspill fra dem. Gode diskusjoner og nyttig og interessant påfyll preget arrangementet fra start til slutt.

Leirkomiteen for landsleiren Agenda 2021 hadde møte på Mesnali samme helg og presenterte status for leirplanene per nå. Søndagen ble brukt på evaluering av måloppnåelsen i forbundets strategiske arbeid knyttet til langtidsmålene for perioden 2015-2024, og på innspill til arbeidsplanen for 2021-2022.

Les mer om innholdet i høstens KL-KS her.

  • Publisert: 28.10.2019
  • Av: Kirvil Kaasa
  • Foto: Line Aas Mjøster

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen