Meny

Ta vare på motivasjonen!

Å være speiderleder kan være kjempegøy og givende, men krever også innsats og utholdenhet. Dessuten er det bare én av mange brikker i puslespillet som utgjør hverdagen vår. Kanskje har du lang erfaring som speiderleder, eller du er ganske fersk i «gamet». Motivasjon er uansett viktig for hvordan du opplever det å være leder.

Motivasjon er et stort og sammensatt tema som det er skrevet et stort antall bøker og artikler om. Toppidrettsutøvere og andre som er avhengige av en over gjennomsnittet sterk motivasjon for å nå målene sine, kan ta seg godt betalt for å formidle «hemmeligheten» bak suksessen sin til oss andre. Kort fortalt handler det om hva som setter oss i sving og bestemmer innsatsen og utholdenheten vår knyttet til en oppgave, hvilke mål vi setter oss og hvilke valg vi tar underveis.

Vi mennesker er til dels svært forskjellige når det gjelder hva som motiverer oss. I tillegg er det lokale forskjeller mellom gruppene, noe som gir ulike rammer og premisser for speiderarbeidet. Å gi én oppskrift på hva som skal til for å sikre motivasjonen hos hver enkelt av Norges speiderforbunds mange dyktige speiderlederne, er ikke mulig, men her er noen tips til hvordan dere kan ta vare på og øke motivasjonen i gruppa.

Sett av tid til lederfellesskapet – selv om tiden er knapp
Tid oppleves ofte som den knappeste ressursen, og vi prioriterer ofte vekk det vi ikke må gjøre, også i en speidergruppe. Planlegging og gjennomføring av aktivitetene for speiderne kommer gjerne først.

Når vi spør speiderledere om hva som motiverer dem, svarer mange at det å se speiderne mestre noe nytt, se dem utvikle seg og vokse med oppgavene, er inspirerende. Det er veldig bra å få påfyll fra kjernen av det vi gjør i speideren, men prøv å sette av i alle fall litt tid til en ledertur en gang i blant, en hyggelig kveld i fellesskap, eller et kurs som kan gi dere ulike former for påfyll. Kanskje det passer å ta en prat om hva som gir dere energi? Det kan bidra til nye ideer og drømmer og nye måter å gjøre ting og løse utfordringer på, i tillegg til bevissthet om hvor mye motivasjon betyr og hvordan dere kan hjelpe hverandre med å ta vare på den. Blir dere bedre kjent, får dere også mer kunnskap om hverandres egenskaper og ferdigheter.

Ofte kan andre ha tips til oss om hvordan de finner motivasjon. Det å være bevisst på hva som motiverer, kan hjelpe til å hente fram den energien igjen når det er behov for det i hverdagen.

Lederkveld jamboree.jpg

Å være leder på verdensspeiderleir er en form for maratonøvelse. Da er det godt å få en pause med en hyggelig ledermiddag, som her under World Scout Jamboree i USA i sommer.

Unngå utbrenthet
I perioder kan vi oppleve «motbakker» av ulike årsaker. Sørg for å ha en lav terskel for å si ifra om det i tide, slik at dere unngår at noen går lei eller blir utbrent! Vær tydelige på at det er lov å melde fra om at man er sliten og trenger litt avlastning eller kanskje en pause. Kan oppgavene fordeles bedre eller løses annerledes? Er det noe vi helt kan la være å gjøre? Å rotere på oppgavene i en speidergruppe er positivt av mange årsaker. Det kan bidra til ny motivasjon, kunnskap og bekjentskaper, og det kan være med på å styrke samarbeidet mellom enhetene.

Flere gode grunner til å variere
Gruppeleder Tone Falkenhaug fra Lillesand speidergruppe er opptatt av dette siste: – Vi passer på at lederne i gruppa får erfaring fra ulike enheter. Det er praktisk på møter hvor man kan mangle litt voksenressurser. Spesielt får vi ledere i troppen til å bli med på flokkmøter. Småspeiderne blir litt kjent med ledere de får seinere, og lederne får en påminnelse om hva som er aldersspesifikt for de yngste. Det gjør det enklere å se kontinuiteten, og gir økt bevissthet om hva det er vi jobber med i speideren.

Lek litt mer
I speideren bruker vi lek helt bevisst som en del av speidermetoden, men kanskje ikke like ofte som vi burde blant lederne? Lek hjelper også oss voksne til å forstå omgivelsene våre på en annen måte. Gjennom fantasi og forståelse utvides horisonten vår og dermed også lederskapet vårt. Å leke er nødvendig også for speiderledere! Det finnes et stort antall ulike leker å velge blant i Speiderbasen. Pass på å velge noe som lederne er komfortable med. 

Supermennesker?
For speiderne deres kan det være fint å se at lederne har bruk for et pusterom og et sosialt fellesskap. Barn tror ofte at voksne ledere er supermennesker og at batteriene aldri går tomme. Når de ser og hører at lederne har hatt det gøy sammen, lærer de at de voksne også må fylle på med energi, både sammen og hver for seg, og at det er positivt for hele gruppa. Det er en erfaring speiderne kan ta med seg når de selv trenger mer motivasjon.

  • Publisert: 20.09.2019
  • Av: Kirvil Kaasa
  • Foto: Anders Myhr Nielsen
  • Gruppe- og kretsutvikling

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen