Meny

Å takle tøffe tider

Denne høsten er preget av nedslående nyhetssaker om spredning av koronaviruset og stadig strengere tiltak knyttet til smittevern, nasjonalt og lokalt. Hvordan er det å skulle holde koken som engasjert og inspirerende speiderleder gjennom mange måneder med unntakstilstand?

Helt siden mars i år, da de første, drastiske begrensningene i aktivitet og sosial omgang kom, har myndighetene forsøkt å skåne barn og unge. Derfor har frivilligheten siden slutten av april heldigvis kunnet gjennomføre mye aktivitet for dem under 20 år, rett nok med begrensninger, men likevel. 

I juni rapporterte over halvparten av speidergruppene våre at de var i gang med fysisk møteaktivitet igjen etter bråstoppet i vår, og etter sommeren økte andelen ytterligere. Speiderlederne har gjort, og gjør, en formidabel innsats for å finne gode løsninger, ofte parallelt med at deres egen hverdag på ulike områder – arbeid, studier, familie, venner og egen helse – er preget av den krevende situasjonen.  

– Det har vært utrolig imponerende å se alle speiderlederne der ute som har bretta opp ermene og virkelig vist at de er beredt i denne tiden. De finner kreative løsninger, justerer, tenker nytt og deler. Det krever uten tvil veldig mye av lederne, roverne og speiderne, sier speidersjef Håvard Djupvik. 

De frivilliges viktige rolle i en krevende tid
Alltid beredt og god evne til å finne løsninger, holde ut og holde humøret oppe i motbakker – det er fantastiske og verdifulle kvaliteter hos oss speidere, men det er ikke vanskelig å forestille seg at det kan tære på over tid. Det som mange kanskje så for seg som en dugnad, er blitt et langtrukkent arbeid, og vi vet ikke hvor lenge det kommer til å vare. 

Vi har snakket med en ung og sterkt engasjert speiderleder som helt fra starten har gjort seg mange tanker om speiding i koronatid, Simen Halderaker Husby (24) fra Longship group, 41. Oslo Ullevål speidergruppe (bildet øverst i saken). Han synes det er veldig bra at speideraktiviteten har kunnet fortsette, men merker også at det har sine utfordringer:

– Én ting er merarbeidet koronasituasjonen fører med seg, men det er kanskje det minste problemet. Det er en usikkerhet i hele tilværelsen. Jeg kjenner at jeg blir stresset når jeg venter på pressekonferansene. Usikkerheten ligger blant annet i at vi ikke vet hva som skjer om en uke, eller om ett døgn. Det ligger hele tiden i underbevisstheten og er belastende over tid.

I sin iver etter å understreke hvor viktig det er å opprettholde aktivitet, har myndighetene dessuten ikke viet de frivilliges innsats noen særlig oppmerksomhet, mener Simen: – Det er veldig mye snakk om hvor viktig det er at fritidstilbudene til barn opprettholdes, men jeg synes ikke de frivillige får noen særlig anerkjennelse fra det offentlige for sin rolle i det. 

– Å ha et holdepunkt, et felleskap, noe å være en del av, skal vi ikke undervurdere. Speideren har en viktig rolle som en møteplass og nettverk for speidere og ledere. Nå er det ekstra viktig å holde fast ved fellesskapet og at vi skjønner selv hvor viktige vi er, vi som sørger for at det får skje. Da blir det kanskje litt lettere å stå i det. Dette vet hvertfall myndighetene. Derfor oppmuntrer de oss til aktivitet og har holdt igjen mot nedstenging så lenge som mulig, understreker speidersjef Håvard.

En tøffere runde to
Simen synes mye er ganske annerledes nå enn i mars og april. – Da ble det bråstopp, og så ble det litt etter litt enklere. Nå er det omvendt, og mange av oss frykter og venter på at det blir verre.

– Vi er ulike og reagerer forskjellig på situasjonen nå, men det er uansett viktig å stå sammen og hjelpe hverandre i speidergruppa med å ta de nødvendige avgjørelsene, med å kommunisere med foreldrene. Som ledere kan vi også ha ulike personlige behov knyttet til smittevern, som at noen jobber i helsevesenet og at andre kan være i en risikogruppe for Covid 19. 

Rovertegninger Foto Julie Rosseland.jpg

Først puste selv, så hjelpe andre
Simen minner om hvor viktig det er å tenke langsiktig når det gjelder å ta vare på egen helse og arbeidskapasitet: – Jeg synes instruksjonene for en eventuell nødsituasjon som blir gitt  før en flyavgang, er et veldig godt bilde på hvordan vi må tenke, også som speiderledere: Husk å ta på din egen maske før du hjelper andre!

Å legge alt litt fra seg en stund, er veldig sunt når du kjenner at du blir stresset og sliten. Hvis du klarer å lese en bok og glemme det rundt deg, kan det være en mulighet, for andre passer ikke dét, men poenget er å finne aktiviteter som gjør deg godt og som kan avlede oppmerksomheten fra omverdenen for en time eller tre.

Finn lyspunktene
Det er nødvendig å stoppe opp og kjenne etter: Hva er viktig for at jeg skal holde ut nå i dag og over tid?

Hverken du, venner og familie, arbeidsgiveren din eller speidergruppa er tjent med at du står på som en helt nå, men er helt utslitt om to–tre måneder! 

– Synes du at en dag har vært tung, finn fram til i hvert fall ett lyspunkt fra den! Min erfaring er at du kan øve deg på det og bli ganske god til å finne lyspunktene! Se etter dem og bestem deg for å fokusere for det gode. Det kan kjennes vanskelig, teit og meningsløst, men bestem deg for å gjøre det, og da skjer det noe positivt i hjernen, enten du vil eller ikke.

Simen Halderaker Husby Foto Isolde Kobernus.jpg

Simens gode tips
Simen har også noen tips til hvordan det ukentlige arbeidet kan bli litt lettere:
– Hvis du kjenner at speidermøtene krever mer energi enn du har nå, husk at det er mye som kan gjøres enklere, og at ansvar og oppgaver kan fordeles på flere, også på speiderne, selv om det kanskje bare er småting.

  • Legg lista litt lavere for møteopplegg: «Denne uka går vi ut i skogen og tenner et bål og så ser vi hva vi finner på.» Vi kan også godt bruke gamle opplegg som vi vet funker.

– Det kan være tungt når beskjeder om avlysninger kommer, enten det er rett før eller lang tid i forveien. Vi er inne i en tid med færre ting å glede seg til, eller så tør vi nesten ikke glede oss fordi det kanskje blir avlyst.

  • Ha noe å se fram til er viktig, også selv om det ikke kan datofestes! Vi kan drømme litt, planlegge, spare, søke om aktivitetsstøtte … sjekk mulighetene for å finne penger og hør med kretsen eller forbundskontoret om de kan gi noen tips.  

– Å tenke tilbake på og snakke om hyggelige opplevelser og minner kan motiveres oss nå og bidra til samholdet, minner Simen om.

  • Har gruppa en Facebook-side, legg gjerne ut bilder og små historier fra tidligere turer og leirer hvis dere ikke kan møtes til en mimrekveld, og minn alle på at det kommer bedre tider.

PS! Husk at Norges speiderforbund tilbyr både webinarer og tematreff om ulike aktuelle temaer og helt uformelle, hyggelige sosiale treff som leirbålsprat for speiderledere og torsdagskaffe for rovere på nett med jevne mellomrom. Alt dette foregår på kveldstid, ofte etter speidermøtetid. Følg med på speiding.no/arrangementer eller på facebook-siden vår.

  • Publisert: 19.11.2020
  • Av: KIRVIL KAASA
  • Foto: Julie Rosseland, Isolde Kobbernus

Del saken