<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Til grupper, kretser og korps

Denne informasjonen er mest relevant for speidergruppene, men det er fint om kretsene og korpsene kan bistå. Koronaviruset har kommet til Norge og situasjonen utvikler seg raskt. Alle deler av samfunnet vårt er berørt. Norges speiderforbund følger utviklingen tett.

Det er fantastisk å se det store engasjementet og den positive innstillingen i organisasjonen til å gjøre det beste ut av en krevende situasjon. 
Speiderledere og rovere over hele Norge mobiliserer for å holde aktiviteten i gang for mange tusen speidere som ikke kan møtes som vanlig. Peffer og asser gjennomfører ivrig patruljemøter via skjermen. Vi deler ideer og heier på hverandre!

En god tørn
Speiderstyret vil oppfordre speidergruppene til også å gjøre en god tørn for lokalsamfunnet sitt. Vi speidere er vant til å lede og koordinere og finne løsninger. Vi bryr oss og er beredt når det trengs, det er verdifullt nå. Derfor ønsker vi at speidergruppene nå forbereder en mobilisering av speiderledere, rovere og kanskje tidligere ledere og rovere og andre frivillige for å kunne bistå kommunene med håndtering av de mange utfordringene samfunnet nå står overfor.

Vi vet at speidergrupper allerede har fått de første henvendelsene fra kommuner som har
innbyggere i karantene, mens andre kommuner forbereder seg på det som kan komme.
Vi håper nå at alle speidergruppene gir sine aktuelle ressurser muligheten til å bidra som frivillig for å hjelpe dem som trenger ekstra støtte i denne perioden. Husk at uansett hvordan vi bidrar, må det skje på måter som ivaretar smittevernet.

Oppgaver:
Mange kan risikere å bli satt i karantene og dermed være fysisk isolert fra resten av samfunnet over lengre tid. De kan ikke være ute blant folk, gå på jobb eller i butikken. For disse kan vår innsats lette situasjonen, og slik kan vi også bidra til å begrense smittespredningen.

Vi ser for oss at det kan være aktuelt å bistå med følgende oppgaver:

• Organisere frivillige som ønsker å bidra
• Kjøre ut mat til personer/husstander i karantene
• Kjøre ut medisiner til personer/husstander i karantene
• Mellommenneskelig kontakt med personer i karantene over telefon eller sosiale medier
• Oppgaver som kommunene har behov for å løse og som de tror speiderne kan bidra med.

Fremgangsmåte:
1. Hør med gruppestyret om hvordan dere kan engasjere dere.
2. Kartlegg hvem dere har som kan bidra.
3. Ta kontakt med kommunen og meld inn ressursene. Hvis det er flere speidergrupper i samme kommune, må dere koordinere, gjøre en felles henvendelse og ha ett kontaktpunkt

Mer informasjon om samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommunen i denne tiden finner du på Frivillighet Norges nettsider.
 

Lenker til relevante dokumenter (ligger også til høyre på siden):

 

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt på nsf@speiding.no

  • Publisert: 18.03.2020
  • Av: NSF