Valg 2022: – En arena for påvirkning og personlig vekst

I oktober skal Speidertinget velge et nytt speiderstyre. Valgkomiteen er godt i gang med å se etter kandidater. Er du en av dem? Fristen for å melde sitt kandidatur eller foreslå andre er 20. juni.

Lars Atle Andersen leder valgkomiteens arbeid. Han har nesten et helt tiår med erfaring fra Speiderstyret, fra 2002 til 2010, fire av årene som speidersjef. Men også mer enn 20 år innen privat næringsliv har gitt ham et godt innblikk i hva styrearbeid kan innebære.

– Speiderstyret er et arbeidende styre. Du kommer tettere på sakene enn tilfellet ofte er i næringslivets styrer. Menneskene du møter er engasjerte og brenner virkelig for det som er på agendaen. Samtidig er det viktig å være klar over at det å være med i Speiderstyret krever at du setter av tid til arbeidet. Du kan ikke samtidig også ha for mange roller i det lokale speiderarbeidet. Speiderstyret må være førsteprioritet i den perioden du er innvalgt. Men du får veldig mye tilbake!

Det er spennende, gøy og motiverende, er Lars Atles korte oppsummering. –  Og når du er forberedt på at du må prioritere speiderstyrearbeidet, opplever du også å få framdrift.

Lars Atle Andersen har lang erfaring fra Speiderstyret. I fjor var han og de andre fra 1. Sandnes speidergruppe på Agenda-leir ved foten av Gaustatoppen. Foto: Privat.

En viktig tid
Hva står forbundet overfor nå og de neste årene? Hvor vil det være et økt fokus? Det er grunnleggende spørsmål for valgkomiteen når de ser etter styrekandidater: – Forbundet skal for eksempel utforme en ny strategi og levere på det som handler om felles landsleir med KFUK-KFUM-speiderne. Et slikt fellesprosjekt er heller ikke uten strategisk innhold. Selv om leiren kommer i styreperioden etter den vi nå skal velge for, skal veldig mange av puslebitene legges de neste to årene. Andre strategiske temaer vil helt sikkert prege styrets diskusjoner, for eksempel vårt forhold til bærekraft.

Valgkomiteen er opptatt av å kunne innstille et styre som til sammen dekker de oppgaver og utfordringer som NSF står overfor. Men det å være god på strategisk, langsiktig tenkning ser de for seg som særlig viktig.

Annet perspektiv
– Styret vil ha et visst operativt fokus, men det er viktig å kunne løfte blikket, fra dag-til-dag-utfordringer og detaljer, til det strategiske og langsiktige, poengterer Lars Atle. – Det er en annen vinkling på diskusjonene når du sitter i et speiderstyre. Ikke alle som kommer inn i styret har erfaring med at det er noen andre som jobber med utgangspunkt i vedtakene du er med på å fatte, slik forbundskontoret gjør. Du er kanskje vant til at det du skal få til som speiderleder, det må du gjøre selv. Speiderstyrearbeid krever en annen måte å tenke og jobbe på som sikkert kan være utfordrende i starten.

– Det er viktig at styret har styremedlemmer som kjenner organisasjonen og hvordan det fungerer i kretser, korps og grupper. Noe av det aller viktigste et speiderstyre gjør er å gjøre jobben lettere der hvor det meste av speidingen foregår.

– Må en ha mange års erfaring for å være aktuell for Speiderstyret?

Unge i styret
– Kompetanse kommer høyt opp på lista, men det betyr ikke at en må være gammel, understreker Lars Atle. – Vi har mange kompetente, unge mennesker hos oss. Noen ganger kan man også spe på kompetansen med engasjement og interesse for arbeidet. Unge skal ikke være veldig redde for å ta på seg et styreverv. Vi ønsker oss et styre som er representativt for den barne- og ungdomsbevegelsen vi er. Mange er litt for kritiske til seg selv og egne evner. Kanskje er det også noen kjønnsforskjeller når det gjelder dette. Jeg synes gutter noen ganger i større grad stikker fram hodet. Men i det nåværende styret har vi noen kjempegode eksempler på jenter som var ganske unge da de ble valgt første gang for snart fire år siden.      

– I Speiderstyret kan du virkelig utvikle deg, både som menneske og når det gjelder å få erfaring med styrearbeid, sier Lars Atle, som har et solid sammenlikningsgrunnlag. – Speiderstyret må være et av de mest spennende styrene å være med i!

Hvordan stille til valg
Kan du tenke deg å stille til valg? Kjenner du noen du mener bør være kandidat til Speiderstyret? Har du spørsmål? Valgkomiteen vil gjerne høre fra deg! Ta kontakt med dem på valg[at]speiding.no innen 20. juni.  
 

Om Speiderstyret
Speiderstyret består av sju valgte medlemmer, inkludert speidersjefen. Hele styret velges på Speidertinget for en toårsperiode. Speiderstyrets oppgaver og arbeidsform kan du lese om her.

Personlige ferdigheter som kommer godt med i speiderstyrearbeidet:

  • Handlekraftig (evne til å ta beslutninger)
  • Strategisk (posisjonere speiderbevegelsen mot morgendagens samfunn)
  • Analytisk (evne til å se konsekvenser / mot til å stå for konsekvensene)
  • Lagspiller (samarbeidsevner og lojalitet)
  • Strukturert (prioritere forberedelser til møter, og ha evne til å arbeide selvstendig mellom disse)

En viss forståelse for hva styrearbeid innebærer – og ikke innebærer – er viktig. Et styreverv medfører ansvar og oppgaver. Spør deg selv om du har tid og motivasjon til å prioritere styrearbeidet. Snakk gjerne med noen som har eller har hatt et verv i Speiderstyret.

 

  • Publisert: 10.05.2022
  • Av: Kirvil Kaasa
  • Foto: CF Salicath

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling