Veien mot landsleir 2021

Ikke lenge etter at de siste rapportene var ferdigstilt etter Nord 2017, startet prosessen for å finne en egnet plass for landsleir 2021.

I februar mottok alle landets kommuner en brosjyre og et brev med presentasjon av Norges speiderforbund, av hva en landsleir er og hva det vil si å være vertskommune for en landsleir med 10 000 speidere. Alle kommunene ble oppfordret til å søke om å være vertskommune for vår neste landsleir. Dette var også en fin måte å sette speiding på dagsorden og skape synlighet for Norges speiderforbund i alle landets kommuner.

Samtidig ble alle kretsene oppfordret til å engasjere seg i arbeidet, og sammen med kommunene søke om å være vertskap for landsleir 2021.

Kandidatbesøk
Speiderstyret oppnevnte en arbeidsgruppe for å finne det best egnede stedet for neste landsleir. Den består av Steinar Klokk, medlem av Speiderstyret, Knut Harald Ulland, generalsekretær, Peer-Johan Ødegaard, leirsjef for forrige landsleir Nord 2017, og Line Aas Mjøster, leder for avdeling for kommunikasjon og marked på forbundskontoret.

Det var fire søknader som utpekte seg, og i uke 38 og 39 var arbeidsgruppa på besøk hos de utvalgte kandidatene som var:

  • Farsund kommune og Sørlandet krets

  • Bamble kommune og Grenland krets

  • Indre Østfold (ny storkommune fra 1. januar 2020, bestående av kommunene Askim, Hobøl, Spydeberg, Eidsberg og Trøgstad), og Østre Østfold og Follo krets.

  • Fredrikstad kommune og Fredrikstad krets

I møtene stilte engasjerte speidere opp, sammen med representanter for både politisk og administrativ ledelse i kommunen. Det ble også lagt opp til befaring på de aktuelle leirstedene.

Arbeidsgruppa er nå igang med å vurdere de aktuelle kandidatene, basert på en rekke kriterier. Kriteriene omfatter blant annet egnethet ved leirplassen og området, infrastruktur, lokalt engasjement, særpreg og geografisk plassering/synlighet.

Arbeidsgruppa vil presentere et sammendrag fra besøkene hos de ulike kandidatene, og gi sin innstilling til Speiderstyret. Speiderstyret vil presentere valg av sted for landsleir 2021 på Speidertinget. Prosessen med å finne landsleirsjef sees i sammenheng med valg av sted for landsleir.

Det er også utlyst engasjement som prosjektkonsulent for landsleir 2021. Intervjuer av kandidater er i gang, og målet er å ha stillingen besatt rundt nyttår.

Bilde til infosak.JPG

Arbeidsgruppen på befaring på foreslåtte leirområde på Lista. Foto: Line Aas Mjøster.

Befaring leirområde Rognstranda.jpg

Befaring på i friskt vær etter innledende møte på Bamble rådhus. Foto: Line Aas Mjøster.

Fra Indre Østfold Foto Privat.jpg

Høgtorp Fort er et foreslått aktivitetsområde om landsleiren blir i Indre Østfold. Foto: Privat.

Møte hos kommunen.jpg

Gjennomgang i Fredrikstad rådhus før befaring. Foto: Line Aas Mjøster.

  • Publisert: 08.10.2018
  • Av: Line Aas Mjøster
  • Foto: Daniel H. Widnes

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen