<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Viktig informasjon: Ny frist for årsrapportering

Årsrapportering - Ny frist er 15. juni

Alle speidergrupper, kretser og korps skal levere inn årsrapport, regnskap og årsmelding for 2019. Fristen for dette er i år utvidet til 15. juni. 
Årsrapporten for 2019 leveres på min.speiding.no.
Det er viktig at protokollen fra krets- og korpstinget inneholder navn på delegater til Speidertinget og Speider- og Roverforum.
 
Korpsgrupper oppfordres til å ta kontakt med sitt korps for å avklare om det er andre frister som også gjelder, og ellers følge med på informasjon som kommer fra korpset.
 
I og med at vi inntil videre ikke kan møtes fysisk, anbefaler vi at dere tenker på alternative måter å gjennomføre årsmøter på.
Hva som er hensiktsmessig, avhenger av forventet antall deltakere.
Man kan invitere til en lukket Facebook-gruppe for å dele sakspapirer i forkant, og det kan sendes ut på e-post. Om man ikke er mange møtedeltakere, kan møtet gjennomføres på Google Hangout, eller på Skype. Stemmer kan avgis via et Google-skjema, eller et Kahoot-skjema, eller med et OK i en Facebook-gruppe. Det finnes mange måter å gjennomføre møter på, selv om man ikke kan være til stede i samme fysiske lokale. Speidere er flinke til å finne praktiske løsninger!
 
Viktige datoer:
Innlevering av lovforslag til Speidertinget
Lovforslag kan leveres inn av: Speidertingets medlemmer (dvs. alle som var representanter på Speidertinget i 2018), av Speiderstyret, kretsstyrer, kretsting, korpsstyrer, korpsting og gruppeting.  

  • 2. april: Frist for innsending av lovforslag som ønskes vurdert av lovutvalget før endelig innsending. Lovutvalget gir en tilbakemelding til forslagsstiller før fristen for innsending av lovforslag 13. mai. Forslagene sendes til nsf@speiding.no. Skriv gjerne i emnefeltet: Forslag som ønskes vurdert av lovutvalgetMerk! Hvis forslaget skal behandles av Speidertinget,  det sendes inn som forslag innen 13. mai.
  • 13. mai: Frist for innsending av lovforslag. Sendes til nsf@speiding.no. Skriv i emnefeltet: Lovforslag til Speidertinget 2020. Se tidligere tilsendte maler for forslag til saker og lovsaker. Merk! Et lovforslag er ikke innsendt før det er sendt til nsf@speiding.no og merket med Lovforslag til Speidertinget 2020 i emnefeltet. 
  • Publisert: 17.03.2020
  • Av: NSF