Viktig strategisk tiltak: Trygge møteplasser

Arbeidet med prosjektet «Trygge og inkluderende møter» vil være et av de viktigste strategiske tiltakene i årene framover.

Speideren ønsker å være en attraktiv arena for læring og utvikling for barn og unge. Skal vi lykkes med dette, må aktivitetene våre være, og oppleves som, relevante, inkluderende og trygge.

– Det finnes mange mulige medlemmer som tilhører målgrupper vi ikke er flinke til å nå, slår generalsekretær Knut Harald Ulland fast. – Og det finnes mange barn som føler seg utenfor på skolen eller på ulike fritidsaktiviteter. Hvordan vi møter disse, og alle andre, barn og ungdommer, er avgjørende for om de fortsetter i speideren og dermed får oppleve det fine fellesskapet vi er så stolte av.

Stor enighet blant kretsene og korpsene
At dette er et viktig tema, ble bekreftet av de cirka 80 deltakerne på kretsleder- og korpslederamlingen i Kristiansand i oktober. Etter en diskusjon om hvilke strategiske mål som er de viktigste å fokusere på fram mot 2024, var svaret entydig. Det aller viktigste Norges speiderforbund bør jobbe for, er at «alle skal føle seg trygge, inkludert og verdsatt i speideren». 

– Å være en inkluderende organisasjon, krever at vi ser på organisasjonskulturen og tradisjonene våre med nye øyne, forklarer programkonsulent Ksenia Sazonova. – Lederne våre skal være til stede for barn og ungdommer når de har behov for å bli sett eller hørt. Samtidig må vi arbeide aktivt for at det ikke skjer ekskludering, mobbing, vold eller andre typer overgrep i forbindelse med speideraktiviteter.

Forankring i verdier framfor regler
Heller enn å innføre strenge regler og forbud, ønsker Norges speiderforbund å fokusere på verdier som åpenhet, inkludering, trygge voksne, vennskap og respekt som forebyggende tiltak i arbeidet mot alle typer ukultur og overgrep. Forbundet kommer til å arbeide med dette i 2018 og noen år framover under overskriften «Trygge og inkluderende møter». – Prosjektet, som har fått støtte fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), har som ambisiøst mål å skape bevisste og trygge barn og ledere som har mot til å handle hvis de opplever mobbing, ekskludering eller andre overgrep, ikke bare i speidersammenheng, men også ellers i samfunnet, sier Ksenia.

Strategien for å nå dette målet, kan oppsummeres som nedenfor.

Norges speiderforbund skal:

  • øke kunnskapen om barns rettigheter og bevisstheten om speiderledernes rolle som trygge voksne,
  • utvikle og gjennomføre relevante og tilpassede aktiviteter og kurs for speidere og ledere for å forebygge ukultur og overgrep i forbindelse med speideraktiviteter,
  • utvikle verktøy som viser speidergruppene (og andre organisasjonsledd) hvordan de kan skape trygge og inkluderende aktiviteter og arenaer,
  • tydeliggjøre nasjonale rutiner og anbefalinger.

– Akkurat nå utvikler vi materiell til dette basert på tilsvarende materiell fra blant annet LNU og de svenske speiderne (Scouterna), forteller Ksenia.

Grupper og enkeltmedlemmer som ønsker å bidra i arbeidet med å utvikle dette materiellet for vår organisasjon, kan melde sin interesse til Ksenia Sazonova på forbundskontoret.

Les mer om prosjektet, og følg med på framdriften her.

  • Publisert: 15.11.2017
  • Av: Kirvil Kaasa
  • Foto: Kjetil Jøssang
  • Patruljen i samfunnet

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Camp Villmark
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen