<link rel="stylesheet" href="styles.css">

WAGGGS- og WOSM-merket for alle!

En viktig endring på speiderskjorta: Nå bruker alle speidere i NSF begge verdensspeidermerkene!

Speiderstyret har fått innspill fra aktive og reflekterte speidere i forbundet vårt om at bruken vi har hatt av verdensspeidermerkene kan oppleves ekskluderende. Dette har vi tatt alvorlig, og sett på muligheter for å motvirke dette.

Til nå har jenter brukt WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) sitt merke mens guttene har brukt WOSM (World organisation of the Scout Movement) sitt merke på speiderskjorta. Speiderstyret har brukt tid til å se om det må være slik. 

Slik det er i dag baseres kontingenten til WAGGGS seg på antall jenter i NSF, mens kontingenten til WOSM baseres på antall gutter i NSF. Slik vil det fortsette å være. Men det er NSF, gjennom Speidernes fellesorganisasjon (Spf), som er medlem av WAGGGS og WOSM. Og vi speidere er medlem av NSF. 

Når styret har sett nærmere på retningslinjene til WAGGGS og WOSM ser vi at det er åpning for at alle bruker begge merkene. Det NSF sine medlemskap i verdensorganisasjonene som legger føringer for bruken av merkene.

Dermed vedtok styret på fredag en endring i draktreglementet. Fra nå av bruker alle speidere i NSF begge verdensspeidermerkene. Plasseringa skal være på venstre overarm som før. WAGGGS-merket skal være til venstre, og WOSM-merket til høyre. Dermed står merkene i alfabetisk rekkefølge.

Speiderstyret takker for innspillet fra engasjerte speidere. Vi ønsker å høre deres stemme! Vi takker også ledere som tar speidernes engasjement på alvor. Sammen blir vi en bedre organisasjon! 

  • Publisert: 03.04.2022
  • Av: Speiderstyret
  • Foto: Katinka Rosbach

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling
Tufte Wear