Meny

WAGGGS sin verdenskonferanse: speiderens internasjonale demokratiske arena

Dette er det store året for verdenskonferanse (generalforsamling) for de verdensomspennende organisasjonene vi er medlem av; WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) og WOSM (World Organisation for the Scout Movement). Siste uka i juli var det en fin delegasjon som deltok digitalt og hadde gode diskusjoner med speidervenner fra resten av verden!

Verdenskonferansen til WAGGGS holdes hvert tredje år og er det samme som Speidertinget/Landstinget for oss i Norge. Her vedtas hva som skal jobbes med den neste perioden, lover endres og nye medlemmer til verdensstyret velges, samt man får være sosial med gamle og nye speidervenner. Konferansen skulle egentlig vært gjennomført i fjor sommer i Uganda, men som mye annet måtte man finne nye løsninger. Dermed ble det digital deltagelse fra hele verden og den norske delegasjonen deltok fra nesten hele Norges langstrakte land.

 

Det er umulig å si hvor mange som deltok til en hver tid siden det var et digitalt arrangement, men det var 1300 påmeldt og de var fra ca. 125 land! Så dette er virkelig en stor stor vennegjeng og et verdensomspennende arrangement! For oss som har godt internett og god infrastruktur er det lett å glemme at det ikke er slik alle steder i verden, og at digitale konferanser faktisk kan ekskludere andre medlemsland fra å delta.

Demokratisk arena for speidere - hva ble bestemt?

I år hadde vi mange saker som skulle stemmes over for å sikre at WAGGGS fortsetter å være relevant og best mulig for alle speidere. Blant annet har det vært fokus på ungt lederskap og engasjement. På sist konferanse i 2017 var Norge delaktige med å fremme en sak som la opp til at man skulle se på grunner til at ikke flere unge kvinner engasjerer seg i beslutningstakende roller. Det har vært gjennomført forskjellig arbeid i denne sammenhengen og noen av dere har kanskje svart på noen spørreundersøkelser. Arbeidet førte til at flere saker ble lagt frem på årets konferanse for å oppnå at flere unge kvinner engasjerer seg. Det skal f.eks arbeides med å utvikle et undervisningsopplegg og materiale som gjør det enklere for unge kvinner å engasjere seg, ha arrangementer før Europakonferanse og verdenskonferanse for ungdomsdelegater, slik at en føler seg mer forberedt til konferanse og får knyttet nye kontakter. Vi er spente på å se om disse tiltakene kan føre til at flere norske speidere er aktive på den internasjonale demokratiske arenaen!

 

Ved å være en verdensorganisasjon følger det med seg forskjellige demokratiske utfordringer. En av de er gjennomføring og deltagelse på konferansene som holdes. Det å reise til andre siden av verden og å være på en konferanse kan være utfordrende for enkelte. Dermed er en viktig sak som ble vedtatt på årets konferanse at WAGGGS skal se på utfordringer og barrierer for deltagelse på verdenskonferanser. Er det f.eks mer enn økonomiske barrierer? Hvordan vil forskjellig deltagelse på konferansen påvirke de demokratiske prosessene til organisasjonen?

 

En del saker som påvirker driften av WAGGGS og verdensstyret ble også fremmet. Blant annet kan det nå gjennomføres digitale bestemmende møter. Dette var ikke mulig tidligere og dette kunne skapt utfordringer for å få gjennomført årets konferanse pga covid-19. Det er bra dette gikk gjennom, så får vi se hvordan dette påvirker organisasjonen videre. Vi vet det er viktig med fysiske møter, men for enkelte land er det utfordrende å delta av forskjellige grunner. Som nevnt over skal dette sees på.

Valgkamp og styret

Det ble også vedtatt en prosess hvor landene skal ha mulighet til å bli bedre kjent med kandidatene som stiller til valg før selve konferansen. Dette tror vi kan styrke valgprosessen og sikre at de riktige kvinnene blir valgt inn i verdensstyret.

 

Det siste året har en del av verdensstyremedlemmene gått av siden man i WAGGGS blir valgt for 6 år og ikke fra konferanse til konferanse. I denne verdenskonferansen vedtok vi at styremedlemmene sitter mellom konferansene. Dermed sikrer vi at det vil være fulltallig styre hele perioden, også ved ekstraordinære begivenheter.

 

Det ble også fremmet en sak om å redusere størrelsen på verdensstyret, men dette gikk ikke igjennom. I dag består styret av 17 medlemmer. 12 medlemmer som velges inn, med 6 på hver konferanse og at ett medlem sitter i 6 år. De siste 5 medlemmene kommer fra WAGGGS sine 5 regioner. Lederen for regionsstyret blir del av verdensstyret. Det var ønskelig å redusere størrelsen på styret til 11 stk. Dette er noe av det spennende med å være del av en verdensomspennende organisasjon, man får høre mange forskjellige synspunkter, kulturer og tankemønstre.

 

Påvirkning av WAGGGS

Et annet viktig tema som ble diskutert er muligheten medlemsorganisasjonene har til å påvirke arbeidet til WAGGGS og konsultasjon i utformingen av programmer og strategiske valg. Dette er noe mange land føler har manglet og selv om flere opplever at det har blitt bedre de siste årene, har mange hatt et ønske om å lovfeste hvordan påvirkningen skal fungere. Den norske delegasjonen følte ikke det samme behovet. Vi opplever det har vært forbedring og har tillit til verdensstyret, og mener dette ikke trenger å stå i lovverket. Derimot var vi positive til utviklingen av retningslinjer for konsultasjon, hvor man tydelig kan klargjøre hva som bør konsulteres på og hvordan prosessen skal gjennomføres.

Campfire

Delegasjonene fikk også en forhåndsvisning av Campfire, WAGGGS nye digitale møtested og læringsplattform for alle medlemmer. Den er for tiden under videreutvikling, men er du nysgjerrig kan du sniktitte her.

 

Neste WAGGGS-konferanse

Nå er vi klare for full fart i de neste to årene før neste verdenskonferanse i 2023 på Kypros. Vi er veldig glade for at Heidi, en finsk speider, fortsetter som leder for verdensstyret, og at vi har Eline fra KFUK-KFUM-speiderne der et år til

 

Engasjer deg!

Høres noen av sakene som er nevnt her spennende ut å bidra med, ta kontakt med KFUK-KFUM-kontoret eller NSF-kontoret.

 

Vi ønsker at folk som ønsker å engasjere seg på Europa- og verdensnivå får muligheten, og vi vet vi har mange flinke og engasjerte medlemmer hos oss! Det er generelt mange spennende muligheter en kan være med på, hvor en får et stort internasjonalt nettverk. Vi kan også allerede friste med at det blir Europakonferanse for både WAGGGS og WOSM neste sommer - hvor vi selvfølgelig igjen skal samle gode delegasjoner hvor vi ønsker å ha med oss engasjerte mennesker på reisen!

WOSM hadde også sin verdenskonferanse i år, her kan du lese mer om den.

Les mer om WAGGGS.

Finn ut mer om internasjonal speiding.

 

Den norske delegasjonen til 37. WAGGGS verdenskonferanse 

Ane Nørstebø Laache (IC, International Commissioner fra Norges speiderforbund)

Marta Ewa Radwanska (IC fra KFUK-KFUM-speiderne)

Siren Therese Klausen (Viselandssjef KFUK-KFUM-speiderne)

Birgitte (Birdy) Heneide (Visespeidersjef Norges speiderforbund)

Lina Myrene Myrold (Ungdomsdelegat fra KFUK-KFUM-speiderne)

Venusia Vinciguerra (Ansatt på forbundskontoret Norges speiderforbund)

 

  • Publisert: 19.08.2021
  • Av: Birgitte (Birdy) Heneide og Ane Nørstebø Laache
  • Foto: WAGGGS og den norske delegasjonen

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv