<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Speiderstyret

Speiderstyret står for ledelsen av speiderforbundet. Styret fatter vedtak i alle saker som ikke spesielt er tillagt et annet organ, eller som ikke er av så stor viktighet at Speidertinget bør ta avgjørelsen.

Foto: Mads Ankarstrand

Protokoller fra Speiderstyret

Her finner du protokoller fra Speiderstyrets møter:

 

 

Protokoller fra Arbeidsutvalget

Speiderstyrets arbeidsutvalg (AU) jobber på mandat fra Speiderstyret. Her finner du protokoller fra arbeidsutvalget:
 

Speidersjef
Peer-Johan Ødegaard
Telefon: 942 79 872
 • Medlem av arbeidsutvalget
 • Styremedlem Speiderne i Norge
 • Medlem av Speidermuseets representantskap
 • Kontaktperson for Komité speiding, Nettverk for Speidernes Beredskap, Frivillighet Norge og St. Georgs Gildene
Visespeidersjef
Ane Nørstebø Laache
Telefon: 954 81 312
 • Medlem av arbeidsutvalget
 • IC WAGGGS
 • Styremedlem Speiderne i Norge
 • Varamedlem av Speidermuseets representantskap
 • Kontaktperson for Grenland krets, Tele-Busk krets og Vestfold krets
 • Kontaktperson for Norsk Friluftsliv
Styremedlem
Svein Harald Gunnes
Telefon: 930 29 633
 • Medlem av arbeidsutvalget
 • Kontaktperson for Vesterlen krets, Blå Kors speidere, Frelsesarmeens speidere, Frikirkens speiderkorps, Metodistkirkens speiderkorps og Misjonskirken speiderkorps
 • Kontaktperson for Nettverk for Friluftsliv
 • Kontaktperson for Studieforbundet Natur og Miljø og Forum for Natur og Friluftsliv
Styremedlem
Katarina Myhre Jensen
Telefon: 404 37 089
 • Møter i styret i Speiderne i Norge
 • Kontaktperson for Follo krets, Gudbrandsdal krets, Hedmark krets, Ryvarden krets, Sogn og Fjordane krets og Vestoppland krets
 • Kontaktperson for Eiendomskomiteen, Nettverk for sjøspeiding og Nettverk for kommunikasjon
 • Vara til Speidermuseets representantskap
Styremedlem
Eirik Ulltang Birkeland
Telefon: 481 15 535
 • Styremedlem Speiderne i Norge
 • Medlem av Speidermuseets representantskap
 • Kontaktperson for Aust-Agder krets, Hordaland krets, Hålogaland krets, Nord-Troms og Finnmark krets, Oslospeiderne, Romerike krets, Salten og Helgeland Krets, Sørlandet krets, Vestmarka krets og Øvre Buskerud krets
Styremedlem
Sturla Skjulhaug Storemyr
Telefon: 970 76 412
 • IC WOSM
 • Kontaktperson for Fredrikstad krets, Romsdal og Nordmøre krets, Sunnmøre krets, Trøndelag krets og Østre Østfold krets
 • Kontaktperson for Internasjonal komite og Nettverk for radiospeiding,
 • Kontaktperson for Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Valgt som styremedlem for perioden 2022-2024
Silje Kroken
Telefon: -
 • Trådt ut av Speiderstyret fra 10. januar 2024

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Flyktninghjelpen logo
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling
Tufte Wear