<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Speidertinget 2022

Speidertinget 2022 ble gjennomført 11.-13. november 2022 på Quality Hotel Olavsgaard.

Speidertinget består av Speiderstyret, kretsledere og korpsledere, valgte representanter for kretser og korps og to ansattrepresentanter. I tillegg er hovedkomiteledere og generalsekretær representanter uten stemmerett (møte- og talerett).

Antall representanter kretser og korps kan sende er basert på medlemstallene pr 31.12.2021.

Neste ordinære speiderting er høsten 2024.

 

Opptak fra Speidertinget 2022 kan du se her: 

Fredag
Lørdag
Søndag

Saker som blir behandlet av Speidertinget 2022:

1 Konstituering
2 Årsmeldinger for 2020 og 2021 (vedlegg)
3 Regnskap for 2020 og 2021
4 Langtidsmål for 2015-2024 og Arbeidsplan 2023-2024
5 Endring i Grunnregler, lover og retningslinjer
6 Budsjett for 2023 og 2024
7 Innkomne saker
7.1 Korpsavtaler (vedlegg)
7.2 Ledertrening (to saker)
8 Valg (kandidatpresentasjoner)
9 Henstillinger / Åpent forum
10 Orienteringer

Saksdokumenter skal sendes ut senest fire uker før tinget starter, det vil si 14. oktober 2022.

Protokoll fra Speiderforum 2022

Protokoll fra Roverforum 2022

Rettelse i saksdokumentene
Lovsakene ble publisert 9. september 2022 og e-post sendt til representantene om dette samme dag. 14. september ble et nytt dokument lagt ut, med en rettelse i lovutvalgets uttalelse i sak 5.2.7: De sakene det er riktig å henvise til er 5.2.8 og 5.2.9. Det er ikke gjort endringer i forslaget til lovtekst.

Program vil bli lagt ut når tinget nærmer seg. Dette er foreløpig, endringer kan komme. Alle måltider og pauser er ikke lagt inn.
 

FREDAG

Ankomst til Quality Hotel Olavsgaard på Skjetten/Hvam i Lillestrøm kommune.
11.00-15.00 Registrering på tinget (+innsjekk på hotellet)
11.30-12.30 Lunsj (krever påmelding)
13.00-14.00 Miniseminarer
15.00-16.00 Speidertinget åpnes
16.00 Speidertingssaker

 • Konstituering av tinget
 • Speidersjefens tale / rikets tilstand
 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Orienteringer
 • Presentasjon av kandidatene på valg

Middagsbuffet

 • Bli bedre kjent med kandidatene på valg

LØRDAG

Frokost
Speidertingssaker:

 • Orienteringer fra Speiderforum og Roverforum
 • Framtiden - strategi
 • Lovsaker
 • Orienteringer

Valg til:

 • Speiderstyret
 • Lovutvalget
 • Klagenemnda
 • Valgkomiteen
 • Ordstyrere til neste speiderting

Festmiddag

SØNDAG

Frokost
Speidertingssaker:

 • Langtidsmål 2015-2024
 • Arbeidsplan 2023-2024
 • Budsjett for 2023 og 2024
 • Henstillinger

Speidertinget avsluttes
13.00 Lunsj

Frister:

5. april: Frist for innsending av forslag/utkast til lovforslag der man ønsker en vurdering/tilbakemelding av lovutvalget

11. mai: Frist for innlevering av forslag til endring av lover og retningslinjer

20. juni: Innlevering av forslag til kandidater til valgene - sendes til valgkomiteen

11. august: Frist for innlevering av forslag til saker (sak 7)

12. november: På lørdag ettermiddag på tinget er det frist for å sende inn endringsforslag til langtidsmål og arbeidsplan og henstillinger til Speiderstyret. Godkjente representanter som har møtt kan sende inn forslag.
 

Frister for forslag
Frist for å sende inn saker og forslag til sak 5 er seks måneder før tinget starter. Fristen for å sende inn forslag til øvrige saker er tre måneder før tinget starter. Endringsforslag til sak 4 og 6, samt henstillinger til Speiderstyret (sak 9) kan sendes inn under tinget innen fastsatt frist i forretningsordenen.

Hvem kan sende inn forslag før tinget?
Speiderstyret, kretsstyrer, kretsting, korpsstyrer, korpsting, gruppeting og representantene på Speidertinget 2020 har forslagsrett til Speidertinget 2022. De kan sende inn forslag til endring av grunnregler, lover og retningslinjer, andre saker de ønsker Speidertinget skal behandle og forslag til kandidater til valg forberedt av valgkomiteen.

Hvem kan sende inn forslag under tinget?
Alle godkjente representanter som er til stede på tinget. Forslagene må sendes på rett skjema.

En redaksjonskomite vil behandle sakene før de legges fram for tinget til votering.

Forbundskontoret
Telefon: 22 99 22 30 (mandag til fredag kl. 09-15)