<link rel="stylesheet" href="styles.css">
Meny

Årsmelding 2020–2021

«Speidere vil ut», «Patruljen tar ansvar» og «Speiding når flere» har siden Speidertinget 2014 vært utgangspunktet for viktige veivalg, tiltak og satsinger i Norges speiderforbund. Vi har hele veien jobbet med ambisiøse mål i sikte, men årene 2020 og 2021 ga hele verden utfordringer få hadde sett for seg. Pandemien preget de to årene sterkt, også speideraktiviteten. Nedstenging og strenge regler for begrensning av fysisk kontakt krevde iherdig innsats i hverdagen, stor utholdenhet og evne til å tenke nytt og kreativt. Vi har lykkes med å finne nye måter å møtes og oppleve fellesskapet på, vi har i stor grad greid å beholde medlemmene våre, og vi har gjennomført verdens geografisk største speiderlandsleir, Agenda 2021!

Visjonen vår sier at vi innen 2024 vil være den mest attraktive organisasjonen for barn og unge som vil ut i naturen, ut i samfunnet og ut i verden. Vi har fremdeles noe å strekke oss etter, men ser at vi har utviklet og styrket krets-, korps- og gruppeleddet i perioden gjennom langsiktig strategisk arbeid. Gjennom pandemien og etterdønningene av den har det vært vesentlig å holde blikket rettet mot å skape mer og bedre speiding og gjøre lederhverdagen enklere. I årsmeldingen gir vi deg oversikt over aktiviteter, prioriteringer, strategiske valg og økonomi for perioden 2020 og 2021.

Speiderstyret. Foto: CF Salicath.

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling
Tufte Wear