<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Komiteer og nettverk

Norges speiderforbund har flere nasjonale komiteer og nettverk som ivaretar ulike fagområder og interessefelt.

Komiteene ivaretar områder på vegne av speiderstyret, og komitemedlemmene oppnevnes av speiderstyret.

Nettverkene er en gruppe personer eller grupper som jobber med ett tema eller område. Er du interessert, kan du bli med.

 

 

Foto: Håkon Kristoffersen