<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Utgiftsdekning og pengestøtte

Frivillige som utfører oppgaver i forbindelse med forbundets nasjonale arrangementer, kan få refundert utgiftene sine knyttet til innkjøp og reise og få kilometergodtgjørelse etter forbundets egne takster.

Skjema for utgiftsdekning i NSF - frivillige (ny sats i 2022)

Utlegg og reiser godkjennes og refunderes hvis innkjøp og reiser er gjort i tråd med forbundets retningslinjer for utgiftsdekning og innenfor budsjett. Enkelte prosjekter kan ha unntak fra retningslinjene. Bruk skjemaene i menyen for å fylle ut din reiseregning eller andre utlegg du vil ha tilbake penger for. Reiser og andre utlegg føres i samme utgiftsskjema.

Retningslinjene for reiser i Norges speiderforbund er basert på fire prinsipper: Miljø, pris, praktisk gjennomførbarhet og god planlegging:

1. Tenk miljø!
2. Vær nøysom!
3. Finn praktiske løsninger.
4. Vær tidlig ute! 

Se retningslinjene for utgiftsdekning, for mer detaljer om overnatting, mat, bilgodtgjørelse, innkjøp og andre utgifter.

Ta kontakt med forbundskontoret hvis du er usikker på om noe dekkes eller for å gjøre avtaler.

Det er også mulig å søke støtte fra lederfondet. Les mer om det under. 

 

Foto: David Kro Barlaup

Forbundskontoret
Telefon: 22 99 22 30 (mandag til fredag kl. 09-15)

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Flyktninghjelpen logo
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling
Tufte Wear