Meny

Utgiftsdekning og pengestøtte

Frivillige som utfører oppgaver i forbindelse med forbundets nasjonale arrangementer, kan få refundert utgiftene sine knyttet til innkjøp og reise og få kilometergodtgjørelse etter forbundets egne takster. Bruk skjemaene for utgiftsdekning nedenfor.

Utlegg og reiser godkjennes og refunderes hvis innkjøp og reiser er gjort i tråd med forbundets retningslinjer for utgiftsdekning og innenfor budsjett. Enkelte prosjekter kan ha unntak fra retningslinjene. 

Retningslinjene for reiser i Norges speiderforbund er basert på fire prinsipper: Miljø, pris, praktisk gjennomførbarhet og god planlegging:

  1. Tenk miljø! 
  2. Vær nøysom! 
  3. Finn praktiske løsninger. 
  4. Vær tidlig ute! 

Se retningslinjene under for mer detaljer om overnatting, mat, innkjøp og andre utgifter.

Ta kontakt med forbundskontoret hvis du er usikker på om noe dekkes eller for å gjøre avtaler.

Det er også mulig å søke støtte fra lederfondet. Les mer om det under.

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv