<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Våre eiendommer

På denne siden finner du en oversikt over Norges speiderforbunds speiderhytter og leirsteder, samt speiderskuta "Havbraatt". Både speidere og andre er velkommen til å leie disse stedene og "Havbraatt" til helgesamlinger, leirer, kurs eller andre anledninger.

Norges speiderforbund eier et leirsted/hytter (Tredalen), et kurssted/hytte (Solstølen) og speiderskuta "Havbraatt". Kapasitet, standard og muligheter for aktiviteter er forskjellig fra sted til sted, men alle er selvsagt godt egnet for variert speideraktivitet! Alle steder drives og vedlikeholdes på dugnad av engasjerte medlemmer. 

Booking til Tredalen, Solstølen for kommende år åpnes 15. september for grupper og kretser. For andre åpner booking til Solstølen for kommende år 1. november, mens for Tredalen åpnes booking 1. februar inneværende år. For Havbraatt vurderes søknader fortløpende.

Informasjonen om speiderhytter og eiendommer finner du på disse sidene, samt på bookingsidene - se nedenfor. Ved leie vil det bli gitt mer detaljert informasjon.

Mer informasjon om:

Ønsker du nærmere opplysninger, ta kontakt med Norges speiderforbund på telefon 22 99 22 30 eller e-post nsf@speiding.no.

Om bookingsystemet

Sjekk ut informasjon og bilder av eiendommene til Norges speiderforbund på http://booking.speiding.no.