Meny

Kretsleder- og korpsledersamling

Samlingene for krets- og korpsledere er Speiderstyrets viktigste møte med kretser og korps mellom speidertingene. Her drøfter vi aktuelle spørsmål, tar for oss viktige utfordringer og muligheter, samt informerer om ulike tiltak i forbundet.

Krets- og korpsledersamlingen våren 2019

Fredag:

 • Speidersjefen ønsket velkommen til samling og styret presenterte seg og hvilke kretser/korps/nettverk/komiteer de hadde ansvar for å følge opp. Litt om samlingen og hva den skulle inneholde.
   
 • Visespeidersjef Birdy introduserte en rapport fra Frivillighet Norge som sier at frivillighet bidrar til bedre folkehelse. Frivillige er heltene i samfunnet vårt, og vi skal være stolte av den jobben vi gjør som frivillige i NSF. To viktige spørsmål ble diskutert i plenum:
   - Hva motiverer deg til å drive med speiding?
   - Hva skal vi gjøre mer av?
  Se presentasjonen om 
  Motivasjon og kort referat fra det som ble sagt.
 • Quiz.
   

Lørdag:

Prosjektet gruppe- og kretsutvikling er hovedsatsingen i Arbeidsplanen 2019–2020, og var fokus for mye av lørdagens arbeid. Prosjektet dreier seg om å lage et tilbud til grupper og kretser som ønsker støtte og oppfølging fra det nasjonale NSF. Formålet med økta var å informere forsamlingen om status i prosjektarbeidet og få innspill fra kretsene på forventninger, behov og mulige ressurspersoner og -grupper inn i arbeidet.  

Speiderstyremedlemmene Eirik og Ole Christian ledet økta som besto av fire deler, se presentasjonen fra gruppe- og kretsutvikling:

 • Del 1: Hvilke forventninger har deltakerne til gruppe- og kretsutvikling?
   
 • Del 2: Hvor er kretsene og korpsene i dag?
   
 • Del 3: Parallelle økter for diskusjon. Temaene var:
    - kretssammenslåing
    - speiding.no og Speiderbasen
    - medlemsystemet Min speiding
    - ta vare på de frivillige
    - krets-/korpsansatt
    - ledertrening
    - samhold i krets
    - inaktive grupper.

   
 • Del 4: Oppsummering og fokus på “Hvordan ta dette videre?”. Det kom inn en rekke gode innspill, og alle innspill blir tatt med i prosjektgruppas videre arbeid.

 • Turbotimen, en informasjonsøkt: Denne økta var en statusoppdatering/informasjon fra ulike interne grupperinger/nettverk: 
    -
  Internasjonal komite
    - Roverfemkamp 2019
    - European Jamboree 2020
    -
  Landsleir 2021
    - Speideraksjonen
    - Komite speiding
    - Nettverk for friluftsliv
    - Nettverk for kommunikasjon
    - Nettverk for sjøspeiding.

 • Walk and talk - refleksjonsøkt

 • Leirbål.


Søndag:

 • Leder for nettverk for kommunikasjon, Kristin Bergflødt holdt en økt om Synlighet. Forsamlingen fikk følgende spørsmål:
    - På hvilken måte er vi synlige i dag og hvordan kan vi bli mer synlige?

 • Status for henstillinger til speiderstyret fra Speidertinget 2018. Styret gikk gjennom planen for å følge opp henstillingene fra speidertinget 2018 og fikk med gode innspill til arbeidet.
 • Avslutning og oppsummering: Speiderstyret takker alle for deres bidrag og for gode samtaler, og retter en spesiell takk til Alf og hans krets for den ekstra innsatsen de har gjort for at vi alle har hatt en super helg på Knattholmen.

  Neste KL-KS vil videreføre og bygge på den tematikken som formet dagsorden i dette KL-KS. Det er bra med åpenhet og felles eierskap til utviklingen av NSF som organisasjon! Det har vært gøy å jobbe sammen med alle, og styret gleder seg til fortsettelsen. Dette er noe som vi gjør sammen!

 

Presentasjoner fra kretsleder- og korpsledersamling våren 2019

Her finner du presentasjonene som ble holdt på samlingen:

 

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen