Meny

Nettverk for mangfold og inkludering

Nettverk for mangfold og inkludering består av speiderledere og rovere som har interesse for temaer innenfor mangfold.

Nettverkets oppgaver :

 • Bidra og motivere til økt fokus på aktuelle temaer innenfor mangfold og inkluderingsarbeid i Norges speiderforbund. 
   
 • Bidra til kompetanseheving hos speidere, rovere og ledere. 
   
 • Utvikle materiell til hjelp for ledere og bidra med opplegg til Speiderbasen. 
   
 • Skape møteplasser for arbeid med relevante temaer, inkludert nettverkssamlinger. 
   
 • Være faginstans i saker som omfatter mangfold og inkludering  
   

Mandat for nettverket

Sammensetning og organisering
Nettverk for mangfold og inkludering består av speiderledere og rovere som har interesse
for temaer innenfor mangfold. Det er ikke noe formelt medlemskap i nettverket. Nettverket
opprettholdes gjennom deltakelse på nettverkets arrangementer og bruk av elektroniske
møteplasser.
Formålet med nettverket er å favne bredt med tanke på mangfold; flerkulturelt,
funksjonsnedsettelse, kjønn og legning.
Nettverkets leder rekrutteres blant og av nettverkets medlemmer og oppnevnes av
speiderstyret. Øvrige medlemmer i ledelsen rekrutteres fra nettverket i samarbeid med
forbundskontoret. Leder oppnevnes for 2 år, dersom ikke annet er avtalt.

Økonomi og budsjett
Nettverkets ledelse tildeles midler årlig som skal brukes til drift. Nettverkets ledelse
setter opp et budsjett som skal godkjennes av forbundskontoret.
I samråd med forbundskontoret kan det søkes ekstra midler for prosjekter.

Arrangementer
Nettverket har ansvar for å finne prosjektleder og følge opp prosjektgrupper for
arrangementer de til enhver tid har ansvaret for. Budsjett til arrangementer godkjennes av
nettverket i samråd med forbundskontoret.
Tidspunkt for arrangementer for påfølgende år skal være klare senest 1. oktober. Sted og
leder for kurs og arrangementer bør være klar senest åtte måneder før
kurset/arrangementet.
Nettverket kan i tillegg arrangere interne turer og avholde samlinger på andre nasjonale
arrangementer for å vedlikeholde nettverket og heve nettverkets kompetanse på ulike
områder.

Kunne du tenke deg å bli i nettverket, eller er du interessert i å vite mer? Send en e-post til: mangfold-inkludering@speiding.no 

Leder for nettverket er Gerd Berget og kan kontaktes på gerd.berget@speiding.no.

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen