Meny

Speider- og Roverforum

I Norges speiderforbund er vi opptatt av å gi medlemmene mulighet til å påvirke fra ung alder. Å få trening i å delta aktivt i diskusjoner og å lære om demokratiske prosesser er en viktig del av det å utvikle seg til å ta aktivt ansvar i samfunnet.

Dette starter allerede på gruppeplan, men Speiderforum og Roverforum er to arenaer som særlig legger til rette for at speidere fra 13 år kan møtes for å diskutere saker som angår dem, og som gir dem mulighet til å påvirke i saker som behandles av Speidertinget.

Å oppleve at en blir hørt og tatt på alvor selv om en er ung, er en forutsetning for å bli motivert til å engasjere seg!

Neste Speider- og Roverforum blir i Askim, 9.-11. oktober 2020.

 

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen