Speider- og Roverforum

I Norges speiderforbund er vi opptatt av å gi medlemmene mulighet til å påvirke fra ung alder. Å få trening i å delta aktivt i diskusjoner og å lære om demokratiske prosesser er en viktig del av det å utvikle seg til å ta aktivt ansvar i samfunnet. Å bli hørt og tatt på alvor selv om en er ung, er en forutsetning for å bli motivert til å engasjere seg!

Dette starter allerede i gruppa, men Speiderforum og Roverforum er to arenaer som særlig legger til rette for at speidere fra 13 til 16 år og rovere fra 16 til 25 år kan møtes for å diskutere saker som angår dem. Speiderforum og Roverforum velger til sammen ti representanter til Speidertinget, noe som gir god mulighet til å påvirke i saker som er viktige for speiderne og roverne.

Speider- og Roverforum går av stabelen helgen 21.-23. oktober 2022 i Romsdal og Nordmøre krets, og arrangeres av prosjektgrupper valgt av forrige Speider- og Roverforum.

Mer informasjon om sted, program og saker kommer.

 

Speider- og Roverforum

Speider- og Roverforum arrangeres annethvert år, ca. 3-4 uker før Speidertinget. Speiderforum og Roverforum har hvert sitt møte og egen saksliste, men har ofte mye av det øvrige programmet felles, som måltider, leirbål, aktiviteter, noen diskusjoner mm. Prosjektgruppene for begge fora samarbeider i planleggingen, med støtte fra Speiderstyret og forbundskontoret. Komite speiding kan også bidra etter forespørsel, og deltar som regel på Speider- og Roverforum og støtter gjennomføringen av møtene.

Deltakeravgift
Det er kretsen/korpset som betaler for sine representanter. Faktura sendes direkte fra forbundet til kretsen/korpset.

Reise
Alle representanter sørger for egen reise etter avtale med den kretsen eller det korpset de representerer. Ta kontakt med krets/korps for å avtale bestilling.

Reisefordeling
Det er reisefordeling for alle representanter for kretser og korps på arrangementet. Dette gjøres opp med kretsene og korpsene i etterkant. Representantene sender utleggsskjema og kvitteringer på eventuelle utlegg til kretsen/korpset, som skal betale for reisen.

Saksliste til Speiderforum 2022 (ikke klar!):

1 Konstituering
1.1 Valg av ordstyrere
1.2 Valg av referenter
1.3 Godkjenning av representantene
1.4 Valg av tellekorps
1.5 Godkjenning av innkalling og saksliste
1.6 Godkjenning av forretningsorden
1.7 Valg av to representanter til å underskrive protokollen
1.8 Valg av valgkomité
1.9 Valg av redaksjonskomité
 
2 Saker som skal behandles på Speidertinget (ST)
2.1
2.2
2.3
2.4
 
3 Diskusjonssaker
3.1
 

4 Åpent forum

4.1 Henstillinger fra representantene.
 

5 Valg

5.1 Valg av prosjektgruppe for Speiderforum 2024
5.2 Valg av representanter til Speidertinget 2022
 
 

Saksliste og saksdokumenter til Roverforum 2022 (ikke klar!):

 1 KONSTITUERING  
1.1 Valg av ordstyrere   
1.2 Valg av referenter   
1.3 Godkjenning av representantene   
1.4 Valg av tellekorps   
1.5 Godkjenning av innkalling og saksliste   
1.6 Godkjenning av forretningsorden   
1.7 Valg av to representanter til å underskrive protokollen   
1.8 Valg av valgkomité   
1.9 Valg av redaksjonskomité    

2 Diskusjonssaker   
2.1  
2.2   
2.3
2.4

3 Saker som skal behandles på Speidertinget
3.1
3.2
3.3

4 Åpent forum
4.1 Henstillinger fra representantene

5 Valg
5.1 Valg av prosjektgruppe for Roverforum 2024
5.2 Valg av representanter til Speidertinget 2022
     

Saksdokumentene

Del saken