Meny

Speider- og Roverforum

I Norges speiderforbund er vi opptatt av å gi medlemmene mulighet til å påvirke fra ung alder. Å få trening i å delta aktivt i diskusjoner og å lære om demokratiske prosesser er en viktig del av det å utvikle seg til å ta aktivt ansvar i samfunnet.

Dette starter allerede på gruppeplan, men Speiderforum og Roverforum er to arenaer som særlig legger til rette for at speidere fra 13 til 25 år kan møtes for å diskutere saker som angår dem, og som gir dem mulighet til å påvirke i saker som behandles av Speidertinget.

Å oppleve at en blir hørt og tatt på alvor selv om en er ung, er en forutsetning for å bli motivert til å engasjere seg!

Speider- og Roverforum arrangeres normalt 3-4 uker før hvert ordinære møte i Speidertinget. Neste blir i 2022.

 

Speider- og Roverforum

Speider- og Roverforum arrangeres annethvert år, ca. 3-4 uker før Speidertinget. Speiderforum og Roverforum har hvert sitt møte og egen saksliste, men har ofte mye av det øvrige programmet felles, som måltider, leirbål, aktiviteter, noen diskusjoner mm. Prosjektgruppene for begge fora samarbeider i planleggingen, med støtte fra Speiderstyret og forbundskontoret. Komite speiding kan også bidra etter forespørsel, og deltar som regel på Speider- og Roverforum og støtter gjennomføringen av møtene.

Deltakeravgift
Det er kretsen/korpset som betaler for sine representanter. Faktura sendes direkte fra forbundet til kretsen/korpset.

Reise
Alle representanter sørger for egen reise etter avtale med den kretsen eller det korpset de representerer. Ta kontakt med krets/korps for å avtale bestilling.

Reisefordeling
Det er reisefordeling for alle representanter for kretser og korps på arrangementet. Dette gjøres opp med kretsene og korpsene i etterkant. Representantene sender utleggsskjema og kvitteringer på eventuelle utlegg til kretsen/korpset, som skal betale for reisen.

Saksliste til Speiderforum 2020:

1 Konstituering
1.1 Valg av ordstyrere
1.2 Valg av referenter
1.3 Godkjenning av representantene
1.4 Valg av tellekorps
1.5 Godkjenning av innkalling og saksliste
1.6 Godkjenning av forretningsorden
1.7 Valg av to representanter til å underskrive protokollen
1.8 Valg av valgkomité
1.9 Valg av redaksjonskomité
 
2 Saker som skal behandles på Speidertinget (ST)
2.1 Grunnreglene: Endring av § 1.4 (andregangsbehandling) (ST-sak 5.1.1)
2.2 Grunnreglene: Speiderloven og valgspråket inkluderes i lovene
2.3 To sidestilte speiderløfter (ST-sak 5.1.3)
2.4 Arbeidsplan 2021-2022 (ST-sak 4.2)
 
3 Diskusjonssaker
3.1 Tiltak til arbeidsplanen
 

4 Åpent forum

4.1 Henstillinger fra representantene.
 

5 Valg

5.1 Valg av prosjektgruppe for Speiderforum 2022
5.2 Valg av representanter til Speidertinget 2020
 

Saksliste og saksdokumenter til Roverforum 2020

 1 KONSTITUERING  
1.1 Valg av ordstyrere   
1.2 Valg av referenter   
1.3 Godkjenning av representantene   
1.4 Valg av tellekorps   
1.5 Godkjenning av innkalling og saksliste   
1.6 Godkjenning av forretningsorden   
1.7 Valg av to representanter til å underskrive protokollen   
1.8 Valg av valgkomité   
1.9 Valg av redaksjonskomité    

2 Diskusjonssaker   
2.1 Sommeren 2021   
2.2 Møte- og turaktiviteter i 2020 og 2021   
2.3 Roverrepresentasjon
2.4 Roverforum hvert år
2.5 Roverombud
2.6 Roverway

3 Saker som skal behandles på Speidertinget
3.1 Arbeidsplan 2021-2022
3.2 Speiderloven og valgspråket inn i grunnreglene (sak 5.1.2 på Speidertinget)
3.3 Speiderløftet (to sidestilte løfter) (sak 5.1.3 på Speidertinget)

4 Åpent forum

5 Valg
5.1 Valg av prosjektgruppe for Roverforum 2022
5.2 Valg av representanter til Speidertinget 2020
     

Saksdokumentene

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv