Speider- og Roverforum

I Norges speiderforbund er vi opptatt av å gi medlemmene mulighet til å påvirke fra ung alder. Å få trening i å delta aktivt i diskusjoner og å lære om demokratiske prosesser er en viktig del av det å utvikle seg til å ta aktivt ansvar i samfunnet.

Dette starter allerede på gruppeplan, men Speider- og Roverforum er to arenaer som særlig legger til rette for at speidere fra 13 år kan møtes for å diskutere saker som angår dem, og som gir dem mulighet til å påvirke i saker som behandles av Speidertinget.

Å oppleve at en blir hørt og tatt på alvor selv om en er ung, er en forutsetning for å bli motivert til å engasjere seg!

Neste Speider- og Roverforum arrangeres i 2018. Alt om Speider- og roverforum 2016 finner du på speidertinget.no.

Retningslinjer for Speiderforum og Roverforum finner du her.

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Camp Villmark
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen