Meny

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon ble etablert 11. oktober 2003, og er en sammenslutning av de to selvstendige speiderforbundene i Norge, Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM-speidere.

Speidernes fellesorganisasjon skal utvikle og styrke speiderarbeidet i Norge slik at flest mulig barn og unge opplever utvikling i et arbeid basert på den internasjonale speiderbevegelsens mål, prinsipper og metoder, slik de er beskrevet i lover for verdensspeiderforbundene WAGGGS og WOSM.

Speidernes fellesorganisasjon skal:

  • beslutte og sette i verk oppgaver som ifølge vedtekter er lagt til Speidernes fellesorganisasjon
  • fastsette overordnede prinsipper for program/speiderprogram
  • fastsette overordnede prinsipper for ledertrening/-utvikling
  • ivareta Speidernes fellesorganisasjons politikk i forhold til de internasjonale speiderorganisasjoner
  • arbeide for best mulig samarbeid mellom forbundene i kretser/regioner
  • samordne tidspunkter for forbundenes aksjoner/innsamlinger

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv