Speiderstyret

Speiderstyret står for ledelsen av speiderforbundet. Styret fatter vedtak i alle saker som ikke spesielt er tillagt et annet organ, eller som ikke er av så stor viktighet at Speidertinget bør ta avgjørelsen.

Protokoller fra Speiderstyret

Her finner du protokoller fra Speiderstyret:

Protokoller fra Arbeidsutvalget

Speiderstyrets Arbeidsutvalg jobber på mandat fra Speiderstyret. Her finner du protokoller fra Arbeidsutvalget:
 

Speidersjef
Håvard Djupvik
Telefon: 934 99 325
 • Medlem av arbeidsutvalget
 • Styremedlem i Speidernes fellesorganisasjon (SPF)
 • Representant til generalforsamling i Speider-sport
 • Representant til årsmøtet i Speidermuseet
 • Kontaktperson Komité speiding, Frivillighet Norge og Speidernes beredskap
Visespeidersjef
Birgitte Schiøll Heneide
Telefon: 917 58 761
 • Medlem av arbeidsutvalget
 • Styremedlem Speidernes fellesorganisasjon (SPF)
 • Kontaktperson Oslospeiderne og Vestfold krets
Styremedlem
Ane Nørstebø Laache
Telefon: 954 81 312
 • IC WAGGGS
 • Styremedlem Speidernes fellesorganisasjon (SPF)
 • Kontaktperson Mangfoldsspeiderne, internasjonalt utvalg og Nedre Buskerud, Tele-Busk, Øvre Buskerud og Asker og Bærum kretser
Styremedlem
Eirik Ulltang Birkeland
Telefon: 481 15 535
 • IC WOSM
 • Kontakperson for internasjonalt utvalg, Speidermuseet, Eiendomsstyret og Hordaland, Sogn og Fjordane, Romsdal og Nordmøre og Sunnmøre kretser
Styremedlem
Ole Christian Wigestrand
Telefon: 97639161
 • Kontaktperson for Korpsene, LNU, Speidermuseet, Eiendomsstyret, Speider-sport, og Vesterlen og Ryvarden kretser
Styremedlem
Peer-Johan Ødegaard
Telefon: 942 79 872
 • Kontaktperson for Østre Østfold, Salten, Nord-Troms, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Helgeland og Hålogaland kretser
 • Kontaktperson for Landsleir 2021
 • Kontaktperson for Speidernes beredskap
Styremedlem
Silje Kroken
Telefon: 936 50 905
 • Kontaktperson for Norsk Friluftsliv, St. Georgs Gildene, Sjøspeiderne og Glåmdal, Hedmark, Gudbrandsdal, Vestoppland og Romerike kretser
Vara til speiderstyret
Henrik Moum Grimstad
Telefon: 41788253
 • Kontaktperson for Roverne, Jamboree og Fredrikstad, Follo, Grenland, Sørlandet, Aust-Agder kretser

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen