Meny

Speiderstyret

Speiderstyret står for ledelsen av speiderforbundet. Styret fatter vedtak i alle saker som ikke spesielt er tillagt et annet organ, eller som ikke er av så stor viktighet at Speidertinget bør ta avgjørelsen.

Foto: Alexander Vestrum

Protokoller fra Speiderstyret

Her finner du protokoller fra Speiderstyrets møter:

 

 

Protokoller fra Arbeidsutvalget

Speiderstyrets arbeidsutvalg (AU) jobber på mandat fra Speiderstyret. Her finner du protokoller fra arbeidsutvalget:
 

Speidersjef
Håvard Djupvik
Telefon: 934 99 325
 • Medlem av arbeidsutvalget
 • Styremedlem i Speidernes fellesorganisasjon (SPF)
 • Representant til generalforsamling i Speider-sport
 • Representant til årsmøtet i Speidermuseet
 • Kontaktperson for Komité speiding, Frivillighet Norge og Speidernes beredskap
Visespeidersjef
Birgitte Schiøll Heneide
Telefon: 917 58 761
 • Medlem av arbeidsutvalget
 • Styremedlem Speidernes fellesorganisasjon (SPF)
 • Kontaktperson for Oslospeiderne og Vestfold krets
Styremedlem
Ane Nørstebø Laache
Telefon: 954 81 312
 • IC WAGGGS
 • Styremedlem Speidernes fellesorganisasjon (SPF)
 • Kontaktperson Mangfoldsspeiderne, internasjonal komite, Tele-Busk, Øvre Buskerud og Vestmarka krets
Styremedlem
Eirik Ulltang Birkeland
Telefon: 481 15 535
 • IC WOSM
 • Kontakperson for internasjonal komite, Speidermuseet, eiendomskomiteen og Hordaland krins, Sogn og Fjordane, Romsdal og Nordmøre og Sunnmøre kretser
Styremedlem
Ole Christian Wigestrand
Telefon: 97639161
 • Kontaktperson for korpsene, LNU, Speidermuseet, eiendomskomiteen, Speider-sport, og Vesterlen og Ryvarden kretser
Styremedlem
Peer-Johan Ødegaard
Telefon: 942 79 872
 • Kontaktperson for Østre Østfold, Salten og Helgeland, Nord-Troms, Trøndelag og Hålogaland kretser
 • Kontaktperson for Landsleir 2021
 • Kontaktperson for Speidernes beredskap
Styremedlem
Silje Kroken
Telefon: 936 50 905
 • Kontaktperson for Norsk Friluftsliv, St. Georgs Gildene, Sjøspeiderne og Glåmdal, Hedmark, Gudbrandsdal, Vestoppland og Romerike kretser
Vara til speiderstyret
Henrik Moum Grimstad
Telefon: 41788253
 • Kontaktperson for roverne, Jamboree og Fredrikstad, Follo, Grenland, Sørlandet og Aust-Agder kretser

Del saken