Meny

Årsmelding 2016–2017

Speidertinget 2014 vedtok visjonen og langtidsmålene for årene 2015–2024. «Speidere vil ut», «Patruljen tar ansvar» og «Speiding når flere» har siden da vært utgangspunktet for viktige veivalg, tiltak og satsinger i forbundet. 2016 og 2017 har gitt enda mer innhold til de tre overskriftene, samtidig som vi har lagt grunnlaget for ytterligere forsterking i årene som kommer. Friluftsliv og samfunnsengasjement på speidervis er de viktigste stikkordene for aktiviteter og prosjekter på alle nivåer i forbundet.

Vi har fremdeles et godt stykke vei igjen før vi kan hevde at vi er den mest attraktive organisasjonen for barn og unge som vil ut i naturen, ut i samfunnet og ut i verden. Men vi har en periode bak oss hvor vi har oppnådd resultater vi drømte om – som 9 000 på speiderlandsleir under midnattssola i Bodø – og har tatt grunnleggende beslutninger for organisasjonen – som endring av speiderloven. De inspirerer til å fortsette å ha høye ambisjoner og å utvikle forbundet for framtiden.  

I årsmeldingen, som for første gang legges fram i digital versjon, ønsker vi å gi deg oversikt over aktiviteter, prioriteringer, strategiske valg og økonomi for perioden.

Nederst på siden finner du lenker til tre artikler. Den ene byr på tilbakeblikk på landsleiren, den andre gir innblikk i en viktig satsing i perioden, og den tredje handler om en av overskriftene i strategien vår, "Speiding når flere".

God lesning!

 

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv