Meny

Speidertinget 2020

Speidertinget 2020 gjennomføres 13.–15. november.

Saksdokumenter med vedlegg ligger tilgjengelig under overskriften SAKENE  lenger ned på denne siden. De kan også lastes ned til høyre på siden under Dokumenter. Mer informasjon ligger tilgjengelig på egen nettside for representantene, se tilsendt informasjon på e-post. 

Speidertinget består av Speiderstyret, representanter for kretser og korps, to ansattrepresentanter, fem representanter for Speiderforum og fem representanter for Roverforum. Generalsekretær og lederne for forbundets hovedkomiteer har møte- og talerett.

Speidertinget 2020 skal arrangeres digitalt.

Noen nyttige tidspunkter:
Speidertinget åpner fredag 13. november kl. 16.30 og avsluttes søndag ca. kl. 13.00.

Hele arrangementet blir strømmet direkte, følg sendingen på https://streaming.speiding.no/
eller via YouTube: 
Fredag: https://youtu.be/dLS4q9Kj34M
Lørdag: https://youtu.be/9Cz2tWm1Pu4
Søndag: https://youtu.be/SSlMpd3lTsM
(På YouTube er ikke kommentarfeltet tilgjengelig).

OVERSIKT OVER ALLE SAKENE

Sak 1 Konstituering

Sak 2 Årsmelding for 2018 og 2019

Sak 3 Regnskap for 2018 og 2019

Sak 4 Langtidsmål 2015–2024 og Arbeidsplan 2021–2022

Sak 5 Endringer i grunnregler, lover og retningslinjer

Sak 6 Budsjett for 2021 og 2022

Sak 7 Andre saker/innkomne saker

Sak 8 Valg

Sak 9 Åpent forum (henstillinger)

Sak 10 Orienteringer

NB! Det kan bli justeringer i programmet underveis, men vi vil holde på start- og slutt-tider og de store pausene så godt som mulig.

FREDAG

16.30 Speidertinget åpner

16.45 Forhandlinger:

 • Sak 1 Konstituering
 • Sak 10.3 Orientering om Norges speiderforund (speidersjefens tale)
 • Sak 10.4 Speiding i koronatid

19.30 Pause

20.30 Forhandlinger

 • Sak 2 Årsmelding
 • Sak 3 Regnskap
 • Sak 8 Valg: Valgkomiteens arbeid, kandidatene presenterer seg
 • Mulighet for å "treffe" kandidatene

22.00 Ferdige for dagen

 

LØRDAG

09.00 Morgensamling

09.15 Forhandlinger

 • Sak 4.1 Langtidsmål (innledning)
 • Sak 4.2 Arbeidsplan 2021-2022 (innledning)
 • Sak 10.1 Orientering fra Speiderforum 2020
 • Sak 10.2 Orientering fra Roverforum 2020
 • Sak 5.1 Endringer i grunnreglene
 • Sak 5.2 Endringer i lovene

13.00 Pause

14.30 Forhandlinger

 • Lovendringer fortsetter
 • Sak 10.6 Orientering om Speider-sport AS
 • Sak 10.5 Orientering om landsleir Agenda 2021
 • Sak 9.2 Orientering om henstillingene fra Speidertinget 2018

Ca. 16.45 Pause

17.30 Frist for å sende inn forslag til langtidsmål, arbeidsplan og henstillinger.

17.30 Valg

19.00 Slutt for dagen

 

SØNDAG

09.00 Morgensamling

Forhandlinger

 • Sak 4.1 Langtidsmål
 • Sak 4.2 Arbeidsplan
 • Sak 6 Budsjett
 • Sak 9.1 Åpent forum

13.00 Speidertinget avsluttes

 

Nyttige datoer:

2. april: Frist for å sende inn forslag til lovutvalget for å få tilbakemelding/kommentar før innsending av lovsaker.
13. mai: Frist for innsending av lovsaker (seks måneder før tinget).
22. juni: Frist for å foreslå kandidater til Speiderstyret, klagenemnda og lovutvalget. Sendes til valg@speiding.no.
13. august: Frist for å sende inn saker (tre måneder før tinget)
23. august: Frist for å komme med forslag til Sølvulven.
1. september: Påmeldingsfrist
13. september: Frist for utsendelse av lovsaker til representantene (minst to måneder før tinget)
16. oktober: Frist for utsendelse av saksdokumenter til representantene (minst fire uker før tinget)
9.-11. oktober: Speider- og Roverforum
13.-15. november: Speidertinget 2020

Forbundskontoret
Telefon: 22 99 22 30
 • Åpningstid sentralbord: Mandag til fredag kl 09-15.

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv