Meny

Speidertinget 2020

Speidertinget 2020 ble gjennomført 13.–15. november.

Protokollen fra Speidertinget med vedlegg finner du nedenfor under overskriften PROTOKOLL MED VEDLEGG. Saksdokumenter er tilgjengelige under overskriften SAKENE  nedenfor og til høyre på siden under Dokumenter.

Speidertinget 2020 ble arrangert digitalt, og hele arrangementet ble strømmet direkte. Du kan se opptak av Speidertinget 2020 på YouTube: 
Fredag: https://youtu.be/dLS4q9Kj34M
Lørdag: https://youtu.be/9Cz2tWm1Pu4
Søndag: https://youtu.be/SSlMpd3lTsM
(På YouTube er ikke kommentarfeltet tilgjengelig).

OVERSIKT OVER ALLE SAKENE

Sak 1 Konstituering

Sak 2 Årsmelding for 2018 og 2019

Sak 3 Regnskap for 2018 og 2019

Sak 4 Langtidsmål 2015–2024 og Arbeidsplan 2021–2022

Sak 5 Endringer i grunnregler, lover og retningslinjer

Sak 6 Budsjett for 2021 og 2022

Sak 7 Andre saker/innkomne saker

Sak 8 Valg

Sak 9 Åpent forum (henstillinger)

Sak 10 Orienteringer

FREDAG

Speidertinget åpnet

Sak 1 Konstituering

Sak 10.3 Orientering om Norges speiderforund (speidersjefens tale)

Sak 10.4 Speiding i koronatid

Sak 2 Årsmelding

Sak 3 Regnskap

Sak 8 Valg: Valgkomiteens arbeid, kandidatene presenterer seg

Mulighet for å "treffe" kandidatene

 

LØRDAG

Morgensamling

Sak 4.1 Langtidsmål (innledning)

Sak 4.2 Arbeidsplan 2021-2022 (innledning)

Sak 10.1 Orientering fra Speiderforum 2020

Sak 10.2 Orientering fra Roverforum 2020

Sak 5.1 Endringer i grunnreglene

Sak 5.2 Endringer i lovene

Sak 10.6 Orientering om Speider-sport AS

Sak 10.5 Orientering om landsleir Agenda 2021

Sak 9.2 Orientering om henstillingene fra Speidertinget 2018

Sak 8 Valg

 

SØNDAG

Morgensamling

Sak 4.1 Langtidsmål

Sak 4.2 Arbeidsplan

Sak 6 Budsjett

Sak 9.1 Åpent forum

Speidertinget slutt.

 

Se Speidertinget 2020
Speidertinget 2020 ble arrangert digitalt, og hele arrangementet ble strømmet direkte. Du kan se opptak av Speidertinget 2020 på YouTube: 
Fredag: https://youtu.be/dLS4q9Kj34M
Lørdag: https://youtu.be/9Cz2tWm1Pu4
Søndag: https://youtu.be/SSlMpd3lTsM
(På YouTube er ikke kommentarfeltet tilgjengelig).

Forbundskontoret
Telefon: 22 99 22 30
  • Åpningstid sentralbord: Mandag til fredag kl 09-15.

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv