<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Leirer og arrangementer internasjonalt

Speideropplevelser i et annet land er gøy! Her er en oversikt over noen speiderleirer og -arrangementer i utlandet i 2024 og 2025. Internasjonal komité kan gi gode tips og råd om den praktiske tilretteleggingen. Ta kontakt på internasjonalkomite@speiding.no

2024

Tydal Jamborette 2024 – Tyskland

Sølandslejr 2024 (sjøspeiderlandsleir) – Danmark

Essex International Jamboree 2024 – Storbritannia

Landeslager des VCP Bayern 2024 – Tyskland

Marsna Jamborette 2024 – Nederland

 

Sjekk ut den flotte oversikten Internasjonal Komite har laget for leirer i 2024! Grafisk oversikt over 2025 kommer

2025

26th Australian Jamboree

NATIONAL JAMBOREE 2025 - Uruguay

IMWe (Internationale Musische Werkstatt/International Music Workshop) 

  • Tid: 13.-21.april
  • Sted: Rieneck Castle, Tyskland
  • Les mer her 

Kent International Jamboree

17th World scout moot

Norjam 

 

2026

Jamboree26

2026 National Jamboree - BSA

Foto: CF Salicath