Meny

Utmerkelser og hederstegn

Norges speiderforbund har flere ulike æresbevisninger. Noen kan tildeles av gruppe og krets, mens andre er det Speiderstyret som tildeler. Nedenfor finner du den komplette oversikten.

Speidersjefens topputmerkelse

Speidersjefens topputmerkelse er for stifinnere, vandrere og rovere. Dette er den høyeste utmerkelsen du kan få som speider og rover, og hensikten med merket er at det skal være noe å strebe etter. Merket er for dem som viser stor aktivitet og innsats innenfor speidingen.

Speidersjefens topputmerkelse deles ut i gruppa, eventuelt i kretsen. Melding om oppnådd utmerkelse sendes til forbundskontoret. Se mer informasjon om krav her.

Sølvknappen - ti års tjenestetegn for ledere

Tjenestetegnet kan bæres av medlemmer som har vært ledere i minst ti år, og som fremdeles er med i arbeidet. Den enkelte krets fastsetter selv eventuelle rutiner den måtte ønske for utdeling. Tjenestetegnet bestilles av kretsene fra www.speider-sport.no.

Æreskniven

Æreskniven er en spesielt designet kniv i slire. Forbundets merke er preget på sliren. Diplom følger med. Æreskniven kan tildeles av ett av følgende organisasjonsledd: Gruppetinget, kretsstyret, korpsstyret og Speiderstyret. Kriteriene for å få kniven er at vedkommende speider har vist mot og utholdenhet i spesielle situasjoner. Ledere i alle enheter som har gjort en spesiell innsats på sitt plan kan også få æreskniven. Æreskniven selges fra forbundet til selvkost.

NSFs hederstegn

Hederstegnet er Norges speiderforbunds erkjentlighet, og kan tildeles aktive ledere. Disse må ha gjort speidersaken en særlig stor tjeneste, eksempelvis vist initiativ og engasjement til løsning av større oppgaver.

Hederstegnet overrekkes av speidersjefen eller en oppnevnt stedfortreder. Speiderstyret foretar tildeling etter innhentede opplysninger på eget skjema. Det er viktig at kretsen også gir sin fullmakt.

Norges speiderforbunds hederstegn er: Forbundets merke, Kløverliljen, 2,5 cm i tverrmål, utstanset i fargene grønn og blå, emaljert med «gull»-markeringer, et bordert merke og diplom.

Hederstegn for ikke-medlemmer

Norges speiderforbund tildeler personer som ikke er medlemmer av forbundet et merke for å ha ytt speidersaken store tjenester. Hederstegnet tildeles av Speiderstyret til personer som har utmerket seg på forbundsplan, og av kretsstyret til personer som har utmerket seg på gruppe- eller kretsplan. Etter behandling i kretsen må kretsstyrets vedtak og begrunnelse oversendes forbundet. Hederstegnet og diplom oversendes fra forbundskontoret.

Sølvulven

Sølvulven er forbundets høyeste utmerkelse og deles ut til medlemmer som har gjort et særlig fortjenstfullt arbeid for Norges speiderforbund. Sølvulven deles ut for særlig langvarig og aktiv innsats. Arbeidet må ha foregått i flere av organisasjonens ledd, og bør ha foregått på flere nivåer, som gruppe, krets og forbundet sentralt.

Forslag til kandidater til Sølvulven kan fremmes av kretsledere, korpssjefer, Speiderstyrets medlemmer og generalsekretær. Forslaget skal følges av en begrunnelse. Sølvulven deles normalt ut på Speidertinget og overrekkes av speidersjefen eller en oppnevnt stedfortreder.

Hederstegnet Sølvulven er en springende ulv av sølv, som bæres om halsen i et riflet silkebånd som er sammensatt av fargene grønt og blått. Sølvulvens ordensbånd er et applikert liggende 8-tall som er plassert på et rektangulært bånd som bæres over venstre brystlomme.

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen